Antibioottiongelman kimppuun lannan prosessoinnilla

Antibioottiresistenssiä voidaan torjua prosessoimalla tuotantoeläinten lanta, uskovat suomalaistutkijat.

Antibioottiresistenssillä tarkoitetaan bakteerien muuttumista antibiootille vastustuskykyisiksi, minkä jälkeen lääke ei enää tehoa.

Ruokaviraston, Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tutkijat ovat selvittäneet asiaa yhteisessä hankkeessaan.

Tutkimuksen kohteena olivat lypsylehmät, joita oli lääkitty antibiooteilla. Tutkijat seurasivat antibioottijäämien ja vastustuskykyisten suolistobakteerien erittymistä navetan ja lantavaraston kautta biokaasun tuotantoprosessiin.

Suomessakin on riskejä, mutta ne ovat pieniä

Suomen maatiloilla käytetään vain vähän antibiootteja. Siitä huolimatta meilläkin voi kehittyä moniresistenttejä suolistobakteereja, jotka päätyvät eläinten lantaan.

Lannan peltolevityksen takia sekä luonnoneläimet ja kasvit että ihmiset voivat altistua antibioottijäämille, resistenteille bakteereille ja resistenssigeeneille. Niitä saattaa joutua myös elintarvikeketjuun.

Tutkijat arvioivat, että lääkittyjen nautojen sonnasta ja virtsasta muodostuva lanta voi sisältää paikallisesti korkeita pitoisuuksia antibioottijäämiä. Lypsykarjan lietelannasta mitatut pitoisuudet osoittautuivat tutkimuksessa kuitenkin hyvin mataliksi.

Biokaasuprosessi voisi tuhota resistentit bakteerit

Lannan prosessoinnilla voidaan mahdollisesti hajottaa lääkeyhdisteitä haitattomampaan muotoon. Näin voitaisiin myös tuhota resistenttejä suolistobakteereja ennen lannan lannoitekäyttöä.

Hankkeessa tutkittu mikrobiologinen biokaasuprosessi ei hajottanut lannan sisältämiä antibiootteja kokonaan. Toisaalta prosessi ei häiriintynyt antibioottipitoisuuksissa, joita lietelannasta mitattiin.

Biokaasuprosessin seurauksena elävien suolistobakteerien määrä lannassa väheni. Prosessilla ei silti ollut merkittävää vaikutusta resistenttien bakteerien osuuteen.

Lanta tai muodostuva mädäte voidaan kuitenkin hygienisoida biokaasuprosessin yhteydessä. Tutkijoiden mukaan hygienisointi voisi tuhota jäljellä olevat resistentit bakteerit.

Tehokkaalla prosessoinnilla olisi muitakin etuja. Näin saataisiin uusiutuvaa energiaa, parannettaisiin lannan käytettävyyttä lannoitteena ja saavutettaisiin ympäristöhyötyjä verrattuna perinteiseen lannankäsittelyyn.

(Kuva) Suomi voisi toimia edelläkävijänä antibioottiresistenssin torjunnassa prosessoimalla lehmien lannan tehokkaasti, tutkijat ehdottavat.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisää uutisia