Maaperän haitalliset aineet huomioitava Lapin malmialueilla

Lapissa on laajalti potentiaalisia malmialueita. Samojen alueiden maaperässä esiintyy kuitenkin usein myös haitallisia aineita, jotka pitää ottaa huomioon, kun suunnitellaan alueiden hyödyntämistä.

Näin todetaan Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tuoreessa raportissa.

Keskukset rakensivat yhteishankkeessaan Lapin malmialueista uudet kartat. Ne toimivat ohjeena myös seurantaa suunniteltaessa.

Kultaa Keski-Lapissa

Kun etsitään kultamalmia, lupaavin alue on raportin mukaan Keski-Lappi. Kultaa voi löytyä myös Etelä-Lapista ja hajanaisesti muualtakin.

Sinkki-kuparimalmeille suosiollisia alueita ovat Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeen Kittilä ja Sodankylä, Etelä- ja Itä-Lapin alueet sekä Inari.

Rautamalmien ennustekartan mukaan potentiaalisimmat alueet löytyvät Länsi- ja Etelä-Lapista ja eri puolilta Pohjois-Lappia.

Nikkeli-kuparialueita on Rovaniemen ja Kemin välillä sekä Kittilän ja Sodankylän pohjoisosissa, Inarissa ja Itä-Lapissa.

Maaperässä arseenia ja nikkeliä

Malmialueiden maaperässä etenkin arseenipitoisuudet voivat kuitenkin olla suurempia kuin ohjearvoissa, joita käytetään maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa.

Nikkeli-kuparityypin malmialueilla myös maaperän nikkelipitoisuudet voivat olla suuret.

Maaperän luontaisesti suurehkot arseeni- ja metallipitoisuudet eivät yleensä muodosta merkittävää riskiä ihmisille tai ympäristölle.

Voimakkaat maankäytön muutokset, kuten kaivaminen, maamassojen liikuttelu ja kallion räjäyttäminen ja murskaaminen, voivat kuitenkin vaikuttaa haitallisten aineiden liukoisuuteen.

Pölyn tai pinta- ja pohjaveden mukana arseeni ja metallit voivat kulkeutua laajalle alueelle ympäristöön.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisää uutisia