Yllättävä tutkimustulos – puiden tuholaiset voivat viilentää ilmastoa

Tuhohyönteisten hyökkäykset puiden kimppuun auttavat epäsuorasti viilentämään ilmastoa.

Asian osoittaa Ilmatieteen laitoksen, Itä-Suomen yliopiston ja Irvinen yliopiston tuore tutkimus, jonka tulokset on julkaistu Journal of Geophysical Research: Atmospheres -lehdessä.

Hyönteishyökkäyksen aiheuttama stressi lisää puiden erittämiä kaasumaisia orgaanisia yhdisteitä (voc). Niistä taas voi muodostua ilmakehään pienhiukkasia, jotka sirottavat auringon valoa ja heijastavat sitä poispäin Maasta.

Lisäksi pienhiukkaset toimivat pilvien tiivistymisytiminä eli ”siemeninä”. Myös pilvet heijastavat valoa takaisin avaruuteen, minkä seurauksena ilmasto viilenee.

Tuoreessa tutkimuksessa hyödynnettiin Max Planck -instituutin kehittämää ilmastomallia sekä Ilmatieteen laitoksen rakentamaa pienhiukkasten fysikaalisten ominaisuuksien mallia.

Hiukkasmuodostus jopa kaksinkertaistui

Tutkijat kasvattivat ilmastomallin avulla pohjoisiin havu- ja lehtipuihin kohdistuvan stressin määrää.

Mitä kovemman stressin kohteeksi puut joutuivat, sitä enemmän kaasuja ne vapauttivat. Suurimmillaan ilmakehän hiukkasmuodostus kaksinkertaistui.

Hiukkasten määrän kasvu johti siihen, että ilmakehässä alkoi muodostua jopa 50 prosenttia enemmän pilviä.

Ilmiön ilmastoa viilentävä vaikutus on suurin kesäisin, kun hyönteistuhot ovat pahimmillaan ja puut vehreimmillään.

Tutkimuksen tulokset auttavat parantamaan nykyisten ilmastomallien tarkkuutta erityisesti sekundäärisen orgaanisen aerosolin osalta.

Nykyiset ilmastomallit eivät ota huomioon hyönteistuhoista johtuvaa puiden stressaantumista, joten ne voivat aliarvioida sekundääristen orgaanisten hiukkasten muodostumista erityisesti kesäaikana.

(Kuva Adobe Stock) Tuomenkehrääjäkoin toukat ovat nimensä mukaisesti erikoistuneet syömään tuomen lehtiä. Kun puu stressaantuu hyönteistuhoista, sen voc-yhdisteiden tuotanto lisääntyy.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia