Biohiilestä apua suljettujen kaivosten maisemointiin

Biohiili helpottaa suljettujen kaivosten läjitysalueiden vihertämistä.

Asia selvisi Luonnonvarakeskuksen, Geologian tutkimuskeskuksen ja Oulun yliopiston hankkeessa, jossa kehitettiin biohiilipohjaisia ratkaisuja kaivosjätteiden peittämiseen ja vanhojen kaivosalueiden maisemointiin.

Biopeitto-nimisessä tutkimusprojektissa etsittiin peittomateriaalien yhdistelmiä, jotka parantavat kuivapeiton pitkäaikaisominaisuuksia, vedenpidätyskykyä sekä hiili- ja ravinnetasapainoa.

Kaivostoiminnasta syntyvien jätteiden läjitysalueet ovat usein sekä maisema- että ympäristöhaitta.

Kun happea sisältäviä sade- ja sulamisvesiä valuu sulfidipitoisten kaivannaisjätteiden läpi, syntyy happamia, metallipitoisia suotovesiä, jotka voivat päätyä luonnonvesiin. Jätteet peitetään siksi yleensä paksulla moreenikerroksella.

Biohiili kastelee ja edistää kasvua

Biopeitto-hankkeessa moreenipeitteeseen lisättiin kompostoitua jätevesilietettä ja biohiiltä.

Tutkimus tehtiin Kolarin Rautuvaaran vanhan rautamalmikaivoksen rikastushiekka-altaan alueella, jonne kylvettiin heinän ja apilan seosta ja istutettiin lisäksi puuntaimia.

Heinämäinen kasvillisuus muodosti nopeasti peittävän kasvuston. Kun biohiili oli kyllästynyt vedellä, se luovutti kasveille kosteutta kuivina jaksoina.

Biohiilellä aikaansaatu tiheä kasvipeite säilytti maaperän lämpötilan korkeampana, mikä edisti kasvien kasvua entisestään.

Biohiili lisäsi myös kasvualustan ja suotovesien pH-arvoa, jolloin ravinteet ovat helpommin kasvien saatavilla.

Lisäksi biohiili vähensi liukoisten metallien määrää kasvualustassa ja kasveissa, jotka varastoivat monet metallit juuristoonsa.

Tarkemmista tuloksista kertoo GTK:n tutkimusraportti.

Biopeittoihin lisää kierrätysraaka-aineita

Tutkijat jatkavat biohiilen pitkäaikaisvaikutusten seurantaa lokakuussa 2020 käynnistyneessä Kierroksia biopeittoon -hankkeessa.

Lisäksi he selvittävät, voidaanko kaivosalueiden jälkihoitoa parantaa käyttämällä jätevesilietekompostia sekä purkupuu- ja lietepohjaista biohiiltä ja tuhkaa sisältävää biopeittoa.

”Aiomme kehittää kiertotaloutta pilotoimalla alueellisia arvoketjuja, joissa jalostetaan lappilaisesta purkupuusta ja jätevesilietteestä biopeiton raaka-aineita sekä maisemoidaan kaivannaisjätteiden läjitysalueita”, kertoo projektipäällikkö Marleena Hagner.


 

Tartu Kemia-lehden tilaustarjouksiin:

  • Tilaa itsellesi tai lahjaksi läheiselle – 69 euroa. Hintaan kuuluu sähköinen näköislehti, jota on helppo lukea ja jakaa.
  • Kannusta koululaista tai opiskelijaa lehtilahjalla – 49 euroa
  • Kiitä opettajaa ja lahjoita lehti kouluun – 19 euroa

Katso lisätiedot ja tee tilaus täällä.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisää uutisia