Kemiamedia / Kempulssi Oy:n asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä
Kemiamedia / Kempulssi Oy
Asolantie 29b
01400 Espoo

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Toimitusjohtaja Leena Joutsen
leena.joutsen(at)kemiamedia.fi

3. Rekisterin nimi
Kemiamedia / Kempulssi Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Kemiamedian ja Kempulssi Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä tilauksiin liittyvien toimenpiteiden seuraaminen ja dokumentointi. Rekisteriä käytetään myös Kemiamedian ja Kempulssi Oy:n asiakassuhteen hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterin pääasialliset tiedot
– Henkilön nimi
– Henkilön osoitetieto
– Yrityksen nimi ja Y-tunnus
– Yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
– Asiakkuuteen liittyvät tiedot
– Tilaukseen liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Pääasiallisena tietolähteenä toimii asiakas itse. Asiakas voi päivittää tietojaan ottamalla yhteyttä osoitteeseen [email protected].

Tietoja voidaan päivittää myös viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriotteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tiedot ovat Kemiamedian ja Kempulssi Oy:n käytössä. Lisäksi niitä käyttää tilauksia hallinnoiva taho vain tähän tarkoitukseen.

Rekisterin tietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille tahoille paitsi lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, sopimuksellinen asia tai palveluntuottaminen henkilölle estä tietojen poistamista.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin rekisterinpitäjältä ulkopuolisille yrityksille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella Kempulssi Oy:n käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Ne voivat myös olla EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyllä rekisterinpitäjällä tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivilla Kemiamedian / Kempulssi Oy:n henkilöillä on pääsy rekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin Kempulssi Oy:n myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti. Kemiamedia / Kempulssi Oy huomioi siihen sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten määräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta.


Kemiamedia / Kempulssi Oy:n markkinointirekisteri

1. Rekisterinpitäjä
Kemiamedia / Kempulssi Oy
Asolantie 29b
01400 Espoo

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Toimitusjohtaja Leena Joutsen
leena.joutsen(at)kemiamedia.fi

3. Rekisterin nimi
Kemiamedia / Kempulssi Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Kemiamedian ja Kempulssi Oy:n markkinointirekisterin ylläpitäminen sekä markkinointiin liittyvien toimenpiteiden seuraaminen ja dokumentointi.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterin pääasialliset tiedot
– Henkilön nimi
– Yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
– Yrityksen nimi, osoite ja Y-tunnus
– Markkinointiaktiviteetteihin liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Pääasiallisena tietolähteenä toimii asiakas itse. Tietoja on saatu myös yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista lähteistä.

Tietoja voidaan päivittää myös viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriotteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Kemiamedian ja Kempulssi Oy:n käytössä.

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille paitsi lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, sopimuksellinen asia tai palveluntuottaminen henkilölle estä tietojen poistamista.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin rekisterinpitäjältä ulkopuolisille yrityksille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella Kempulssi Oy:n käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Ne voivat myös olla EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyllä rekisterinpitäjällä tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivilla Kemiamedian / Kempulssi Oy:n henkilöillä on pääsy rekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin Kempulssi Oy:n myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti. Kemiamedia / Kempulssi Oy huomioi siihen sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten määräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta.


Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä.

  • Välttämättömiä evästeitä tarvitaan sivuston toiminnan takaamiseksi. Niiden käyttämiseen ei pyydetä kävijän suostumusta.
  • Ei-välttämättömiä evästeitä käytämme mm. sivuston kävijämäärien analysoimiseen. Niiden käyttöä voi hallita evästeasetuksissa.

Sivustollamme käytetään seuraavia evästeitä:

Käytämme verkkosivuilla Google Analyticsiä sen analysoimiseksi, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Google Analytics on Google Inc.:in (”Google”) tarjoama verkkoanalyysipalvelu, joka toimii käyttämällä evästeitä. Huomioithan, että Googlen sijoittamiin evästeisiin sovelletaan Googlen ehtoja ja käytäntöjä, joista löytyy lisää tietoa osoitteessa https://www.google.com/policies/privacy/partners/.