CLP-asetus uudistuu – koronakriisi ei muuta aikatauluja

Vaarallisten kemikaaliseosten maahantuojien ja valmistajien pitää jatkossa tehdä aineista ilmoitus myrkytystietokeskuksia varten.

Katja Pulkkinen

Kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevaa EU-asetusta (CLP) on uudistettu.

Uudistus tuo mukanaan uusia tietovaatimuksia ja ilmoitusvelvollisuuksia yrityksille, jotka valmistavat, tuovat EU-alueelle tai sekoittavat jatkokäyttöön ihmiselle vaarallisia seoksia.

Vuoden 2021 alusta astuu voimaan velvoite yleiseurooppalaisesta myrkytystietokeskusilmoituksesta eli PCN-ilmoituksesta (PCN, Poison Centre Notification).

Ilmoituksella kansalliset myrkytystietokeskukset saavat ajantasaista tietoa kemikaaliseosten ominaisuuksista ja vaaroista.

Seoksille tulee lisäksi käyttöön uudet tuotetunnisteet. 

Aikataulu pitää myös koronatilanteessa

Yritysten täytyy jo nykyisin ilmoittaa tietoja vaarallisiksi luokitelluista seoksista kansallisille myrkytystietokeskuksille.

Myrkytystietokeskusten on kuitenkin ollut hankala saada käsiinsä tarkkoja tuotetietoja. Lisäksi tietovaatimukset vaihtelevat EU-maiden välillä suuresti.

CLP-asetuksen uudistus on tarkoitettu juuri tämän epäkohdan korjaamiseen.

Tietovaatimusten tarkentamisen ja yhdenmukaistamisen lisäksi seoksille luodaan uudet tuotetunnisteet (UFI).

Ilmoitusvelvollisuus ei koske seoksia, joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi tai jotka on luokiteltu vaarallisiksi vain ympäristölle.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä myöskään seoksista, jotka on CLP-asetuksessa mainittu poikkeuksina. Poikkeuksia ovat esimerkiksi kosmetiikka ja lääkkeet.

Sen sijaan koko toimitusketjun on tunnettava uudet vaatimukset.

Jakelijoilla on velvollisuus varmistaa, että heidän markkinoille saattamistaan tuotteista on tehty asianmukainen myrkytystietokeskusilmoitus.

Ilmoitusvelvoitteiden oli alun perin tarkoitus tulla kuluttajakäyttöön tarkoitettujen seosten osalta voimaan jo tammikuussa 2020, mutta EU-komissio lykkäsi määräaikaa vuodella.

Koronatilanne ei tuo aikatauluun lisälykkäystä.

Ilmoitukset tehdään kemikaaliviraston portaalissa

Suomessa seoksista on pitänyt tehdä kemikaalilain mukainen kemikaali-ilmoitus turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille. Ilmoitus tehdään Tukesille myös jatkossa.

Sen sijaan uusi PCN-ilmoitus tehdään Euroopan kemikaaliviraston (Echa) portaalin kautta.

Kuluttaja- ja ammattikäyttöön tarkoitettujen seosten PCN-ilmoituksia aletaan tehdä 1.1.2021 alkaen.

Teollisuuskäyttöön tarkoitettuja seoksia voi ilmoittaa portaalissa 1.1.2024 alkaen.

Moni maa hyväksyy kaikkien tietojen toimittamisen englanniksi, mutta esimerkiksi Suomessa osa tiedoista on annettava suomeksi.

Portaalissa laaditaan eri kieliversiot kaikkia niitä EU-maita varten, joissa ainetta markkinoidaan ja joilla on omia kielivaatimuksia.

Echan kautta tiedot välittyvät kaikkien tuotteen markkinamaiden myrkytystietokeskuksille. Portaalin avulla yritykset voivatkin vastedes toimittaa useisiin jäsenvaltioihin yhden ainoan ilmoituksen.

Echa on jo avannut portaalin yritysten käyttöön, mutta vasta Saksa ja Viro ottavat vastaan ilmoituksia tätä kautta.

Suurin osa EU-maista, Suomi mukaan lukien, sallii ilmoitusten tekemisten portaalissa vasta ensi tammikuussa.

Sitä ennen myrkytystietokeskukset saavat tuotetiedot vanhalla tavalla kemikaali-ilmoitusten kautta.

Osalla maista myös kansallinen ilmoituskanava

Echan portaalin käyttöönoton jälkeen suurin osa EU-maista sallii PCN-ilmoittamisen vain sitä kautta.

Kansallisia ilmoituskanavia voi kuitenkin halutessaan käyttää Ranskassa, Itävallassa, Portugalissa ja Saksassa vielä vuoden 2021 jälkeenkin.

Kuusi jäsenvaltiota (Liettua, Romania, Belgia, Tšekki, Bulgaria ja Luxemburg) eivät ole vielä ilmoittaneet, jatkavatko ne Echan portaalin lisäksi myös kansallisen ilmoituskanavansa käyttöä.

Tuotetunniste yksilöi jokaisen seoksen

Tällä hetkellä markkinoilla olevilla seoksilla ei ole niitä yksilöivää tuotetunnusta. Myrkytystapauksissa tuotesisältöjä on siksi jouduttu jäljittämään tuotenimen perusteella.

Tuotteiden nimet voivat olla hyvin samankaltaisia. Lisäksi samankin tuotteen koostumus voi vaihdella vuosittain, mikä on vaikeuttanut terveydenhuollon toimintaa ja myrkytystietokeskusten työtä.

Seosten tunnistamiseksi käyttöön otettava yksilöidyn koostumustunnisteen eli UFI-tunnisteen (Unique Formula Identifier) on tarkoitus ratkaista ongelma.

Seostietojen ilmoittajat luovat itse tunnuksen tuotteilleen sovelluksella, joka löytyy Echan kotisivuilta. Tunniste on maksuton.

Tämä 16-numeroinen UFI-tunniste on mainittava PCN-ilmoituksessa, ja se on myös lisättävä seoksen varoitusetikettiin tai sen välittömään läheisyyteen.

Poikkeuksena ovat pakkaamattomat ja teollisuuskäyttöön tarkoitetut seokset, joiden UFI-tunniste voidaan merkitä käyttöturvallisuustiedotteeseen.

UFI-tunnistetta ei tarvitse luoda ennen kuin 1.1.2025, jos PCN-ilmoitusta ei tehdä sitä ennen (eli jos tuotteella on voimassa oleva kemikaali-ilmoitus, joka ei vaadi päivittämistä).

UFI-tunnusta käytetään PCN-ilmoituksissa silloinkin, kun ilmoitetaan seoksista, jotka sisältävät muita seoksia. Tällöin nämä voi ilmoittaa niiden UFI-tunnisteella, jos sellainen on kyseiselle seokselle tehty.

Tuotetunnisteen voi periaatteessa luoda seoksille milloin vain. Echa kuitenkin toivoo, että UFI-tunniste luodaan mahdollisimman samanaikaisesti PCN-ilmoituksen kanssa.

Voimaan siirtymäajan jälkeen

Milloin PCN-ilmoitus sitten tulee tehdä? Tukesille tehty kansallinen kemikaali-ilmoitus palvelee Suomen myrkytystietokeskusta EU-ilmoitusten siirtymäajalla.

Jos markkinoilla olevasta seoksesta on tehty aiemmin ilmoitus kansallisille myrkytyskeskuksille, eikä seoksen koostumus, tuotteen nimi tai sen luokitus ole muuttunut, PCN-ilmoitus tarvitsee tehdä vasta 1.1.2025 mennessä.

Tämä aikaraja koskee sekä kuluttaja- että ammatti- ja teollisuuskäyttöön tarkoitettuja seoksia.

Jos seoksen luokitus, tuotteen nimi tai koostumus muuttuu, ilmoitus tulee kuitenkin tehdä ennen vuotta 2025.

Vuoden 2021 alusta lähtien tämä tapahtuu Echan portaalissa. Tässä yhteydessä seokselle luodaan myös UFI-tunniste, joka liitetään ilmoitukseen.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.

 

PCN-ilmoituksessa annetaan muun muassa seuraavat tiedot:

* ilmoittajan tiedot
* perustiedot tuotteesta, kuten tuotenimi, väri ja pakkauskoko
* seoksen tuotetunniste (UFI)
* seoksen käyttötarkoituskoodi (EuPCS)
* seoksen vaaraluokitus
* varoitusetiketin merkinnät
* myrkyllisyystiedot
* seoksen kemiallinen koostumus ja ainesosien pitoisuudet.

PCN-ilmoituksen ainepitoisuuksia ja niiden vaihteluvälejä koskevat tietovaatimukset ovat tarkempia kuin käyttöturvallisuustiedotteessa.

Hyödyllisiä linkkejä:

Lisätietoa, ohjeita ja työkaluja löytyy kemikaalivirasto Echan Poison Centers -sivustolta.

Tietoa muutoksesta sekä usein kysyttyjä kysymyksiä on koottu myös suomeksi Tukesin sivulle.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisää uutisia