Etanolia tuottavat suolistomikrobit yhteydessä rasvamaksaan

Etanolia tuottavilla suolistobakteereilla on yhteys rasvamaksan riskiin.

Asiasta raportoivat Turun yliopiston ja THL:n tutkijat, jotka tekivät väestötason analyysin suolistomikrobiston ja rasvamaksan yhteyksistä.

Hankkeeseen osallistui myös kansainvälinen tutkijaryhmä.

Tutkijoiden laatima malli ennusti hyvin rasvamaksan riskiryhmään kuulumista.

Tutkimus on tähän mennessä osallistujamäärältään suurin. Aiemmat tulokset ovat peräisin vain pienten koe- ja verrokkiryhmien vertailuista.

Tuoreen analyysin pohjana oli yli 7 000 hengen otos Suomen aikuisväestöstä. Aineisto on osa THL:n toteuttamaa Finriski 2002 -tutkimusta.

Useat mikrobiryhmät ennustavat riskiä

Tutkimukseen osallistuneiden suolistomikrobiston koostumus analysoitiin ulostenäytteistä. Osallistujien maksan rasvoittumista arvioitiin veriarvoihin ja kehon mittoihin perustuvalla rasvamaksaindeksillä.

Vajaa kolmannes osallistujista kuului indeksin perusteella ryhmään, jossa maksan rasvoittumisen todennäköisyys oli korkea.

”Löysimme tutkimuksessamme useita mikrobiryhmiä, joiden avulla pystyimme ennustamaan osallistujien kuulumista rasvamaksan riskiryhmään paremmin verrattuna ikään, sukupuoleen ja muihin tavanomaisiin riskitekijöihin perustuviin ennusteisiin”, kertoo tutkimusartikkelin pääkirjoittaja Matti Ruuskanen Turun yliopistosta.

Kaikki klostridibakteereja

Kaikki rasvamaksan riskiin liittyvät mikrobiryhmät kuuluivat Clostridia-luokkaan.

Klostridibakteerit fermentoivat sulamatonta materiaalia suoliston hapettomissa oloissa. Monet niistä ovat aiemmin osoittautuneet myös terveydelle hyödyllisiksi.

Korkeaan rasvamaksan riskiin yhdistetyt yksittäiset bakteerilajit kykenivät kuitenkin tuottamaan muun muassa etanolia.

Etanolin tiedetään vahingoittavan suolta ja maksaa ja lisäävän sen rasvoittumista.

Etanolia tuottavien bakteerien ja rasvamaksan välisiä yhteyksiä on löydetty myös aiemmissa tutkimuksissa Kiinassa ja Yhdysvalloissa, mutta kyseessä ovat olleet täysin eri bakteerit.

Vaihtelu eri maiden välillä voi tutkijoiden mukaan johtua esimerkiksi eroista ihmisten perimässä, ruokavaliossa ja muissa elintavoissa, joilla voi olla kokonaisvaltainen vaikutus suoliston mikrobilajistoon.

Yleinen elintasosairaus

Rasvamaksalla tarkoitetaan rasvan kertymistä maksasoluihin. Se on Suomen yleisimpiä elintasosairauksia, jota esiintyy noin neljänneksellä maamme aikuisväestöstä.

Rasvamaksa on yhteydessä kakkostyypin diabetekseen, rasva-aineenvaihdunnan häiriöihin ja verenpainetautiin.

Hoitamattomana rasvamaksa saattaa johtaa maksan tulehdusreaktioon, arpeutumiseen ja terveen kudoksen korvautumiseen sidekudoksella, toisin sanoen maksakirroosiin.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisää uutisia