Ihminen tekee ilmastopäätökset

KIERTOTALOUS ON jäänyt koronan jalkoihin, mutta ilmastonmuutoksen torjuminen on yhtä tärkeää kuin ennen pandemiaa. Paljon on kiinni yksittäisistä ihmisistä.

Kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttama ilmastonmuutos ja sen hillitseminen ovat ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta kriittisiä asioita.

Suurimmat hiilidioksidipäästöt syntyvät liikenteestä, sähkön- ja lämmöntuotannosta sekä teollisista prosesseista.

Materiaalien tuotanto vaatii energiaa, ja monien valmistus tuottaa jo itsessään hiilidioksidipäästöjä.

Materiaalien tuhlailevan käytön myötä maapallomme ylikulutuspäivä tulee vuosi vuodelta aikaisemmin. Luonnonvaramme ovat rajalliset, ja kertakäyttökulttuuri pahentaa tilannetta huolestuttavaa vauhtia.

Kiertotalouden avulla pyritään vastaamaan tähän haasteeseen.

Kiertotalousajattelussa materiaalit säilytetään kierrossa mahdollisimman pitkään esimerkiksi uudelleenkäytön, kierrätyksen tai yhteisomistuksen avulla. Samanaikaisesti tavoitellaan taloudellista kasvua ja hyvinvointia.

KESKUSTELUSSA JÄÄ usein vähemmälle pohdinnalle teollisissa prosesseissa syntyvien ylijäämämateriaalien hyödyntäminen. Ehkä siksi, että asia ei kosketa tavallisia kansalaisia kovin läheisesti.

Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti materiaalien valmistus pitäisi suunnitella siten, että jätettä ei synny. Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista.

Prosessiteollisuudessa materiaalien jalostamisen aikana syntyy usein tuotteen lisäksi myös vähemmän arvokkaita sivuvirtoja ja jätemateriaaleja. Mineraalisia, epäorgaanisia sivuvirtoja syntyy Suomessa vuosittain miljoonia tonneja.

Näiden materiaalien nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen pienentäisi tarvetta käyttää rajallisia luonnonvarojamme.

Sivuvirtoja voidaan käyttää neitseellisten raaka-aineiden sijaan esimerkiksi harvinaisten metallien lähteenä, sementtiä korvaavissa sideaineissa tai keraamimateriaalien raaka-aineena. Samalla materiaalien valmistuksen hiilidioksidipäästöt pienenevät.

Työ on toki jo käynnissä. Valmistava teollisuus etsii ratkaisuja syntyville sivuvirroille, joiden läjittäminen aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia.

Valppaimmat yritykset käyttävät jo raaka-aineinaan toisen teollisuudenalan ylijäämämateriaalia.

Tutkimussaralla tehdään valtavasti töitä uusien taloudellisesti ja teknisesti kiinnostavien ratkaisujen löytämiseksi.

JOKAINEN MEISTÄ voi tehdä osansa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi oman elämänsä valinnoilla, vaikkapa kuluttamalla, kulkemalla ja asumalla vastuullisesti.

Vaikuttavimmat päätökset tehdään silti yrityksissä ja poliittisilla foorumeilla.

Poliittisten päätösten vaikutus on valtava. Verotuksen avulla voidaan ohjata jätteiden päätymistä hyötykäyttöön sen sijaan, että ne joutuisivat kaatopaikoille.

Julkisen rahoituksen avulla on mahdollista ohjata tutkimus- ja kehitystyötä ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön.

Kunnissa ja kaupungeissa voidaan tehdä päätöksiä esimerkiksi kierrätysmateriaalien hyödyntämisestä julkisissa hankinnoissa.

Kiertotalous on kirjattu yhä useampien yritysten strategioihin. Pyrkimys vastuullisuuteen näkyy myös käytännön tasolla, tiedemaailmassa kasvavana kysyntänä kiertotalouden materiaalitutkimukselle.

Päätösten takana yrityksissä ja politiikassa sen kaikilla tasoilla on sielläkin ihmisiä. Asialleen omistautunut poliitikko, kehitysinsinööri tai toimitusjohtaja voi saada ihmeitä aikaan.

Mirja Illikainen
Kirjoittaja toimii kiertotalouden materiaalitutkimuksen professorina ja tutkimusyksikön johtajana Oulun yliopistossa.

Kuva: Oulun yliopisto

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisää uutisia