Abien kannattaa toivoa puhdasta ilmanalaa etenkin matematiikan ja fysiikan kirjoituspäiville. Kuva: Rami Hanafi/Oulun yliopisto.

Ilmansaasteilla yllättävä vaikutus – pienhiukkaset heikentävät suoriutumista matemaattisten aineiden ylioppilaskokeissa

Ilmansaasteet pudottavat suoritustasoa tehtävissä, jotka vaativat ajattelua ja muistamista, osoittaa Oulun yliopiston tutkimus.

Oululaiset kauppatieteilijät selvittivät, miten ilmanlaatu vaikuttaa opiskelijoiden pärjäämiseen ylioppilaskirjoituksissa.

Tutkimuksessa he vertasivat suomalaisten lukiolaisten lyhytaikaisia ilmansaastealtistumisia näiden suorituksiin vuosina 2006–2016.

Näin paljastui, että erityisesti matemaattisten aineiden kokeissa tulokset laskevat, kun pienhiukkaspäästöt koulun lähiympäristössä vähänkin kohoavat.

Economic Lettersin julkaisema tutkimus osoittaa ensimmäistä kertaa, että pienikin pienhiukkaspäästöjen lisääntyminen laskee suoritustasoa vaativissa tehtävissä.

Uraauurtava koeasetelma

Oululaistutkimus on myös ensimmäinen, jossa voitiin tarkastella saman opiskelijan pärjäämistä samaa taitoa mittaavassa kokeessa lyhyellä aikavälillä.

Taidoiksi valittiin tutkimuksessa kielelliset ja matemaattiset. Kielellisiä taitoja mitattiin äidinkielen kirjoitus- ja lukutaidon kokeilla, matemaattisia taitoja matematiikan ja fysiikan kokeilla.

Yhden yksikön nousu alle 2,5 mikrometrin kokoisten pienhiukkasten pitoisuudessa heikensi matemaattisessa kokeessa menestymistä keskimäärin 0,13 prosenttiyksikköä.

Pienhiukkasten määrän kasvulla ei sen sijaan ollut vaikutusta menestykseen kielellistä taitoa mittaavissa kokeissa.

Sukupuolten välillä ei ollut tuloksissa eroja.

Yllättävä tulos puhtaan ilman Suomessa

Tutkijat yllätti se, että pienhiukkaspitoisuudella on näin merkittävä vaikutus maassa, jossa ilmansaasteita on verrattain vähän.

Yllättävä löydös on sekin, että Suomesta ylipäätään havaittiin tilastollisesti merkitsevä koetulosten lasku.

”Tulokset korostavat, että ilmansaasteiden vähentämisellä on tärkeä merkitys myös maissa, kuten Suomi, joissa ilmansaasteiden tasot pääsääntöisesti noudattavat Maailman terveysjärjestön WHO:n suosituksia”, sanoo yliopistotutkija Marko Korhonen.

Tutkijoiden mukaan ilmansaasteilla voi pahimmillaan olla vaikutusta abin urahaaveisiin, jos ylioppilaskokeen tuloksilla on iso painoarvo jatko-opintoihin pyrittäessä.

Kattava yli 170 000 opiskelijan aineisto

Oululaistutkimuksen aineisto sisältää tiedot kaikista Suomessa suoritetuista ylioppilastutkinnoista keväästä 2006 syksyyn 2016.

Tutkimukseen sisältyi yli 370 000 lukion päättökoetta, ja siinä oli mukana 172 414 opiskelijaa 253 lukiosta 54 kunnassa.

Opiskelijoiden menestymistä selvitettiin tuntipohjaisilla ilmanlaatumittauksilla seurantapisteistä, jotka sijaitsivat lähellä kokeiden suorittamispaikkaa.

Kokeet tehtiin eri päivinä samoissa kouluissa, ja ilmanlaatu mitattiin kokeiden aikana kunkin koulun läheisyydessä.

Kunkin opiskelijan testitulosten tarkastelun eri päättökokeissa mahdollisti lukioiden päättökokeiden rakenne, jossa opiskelijat suorittavat useita kokeita eri kursseilla.

Päivi Ikonen


 

Tilaa Kemiamedian uutiskirje!

Tilaajana saat sähköpostiisi kerran viikossa kiinnostavimmat uutiset ja tiedot alan tapahtumista ja työpaikoista. Osallistut samalla kylpylävuorokauden arvontaan!

Lue lisää ja tee tilaus täällä.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisää uutisia