Ilmastonmuutos kiihtyy ja ympäristömyrkyt kasaantuvat pohjolassa

Ilmastonmuutoksen vaikutukset arktisilla alueilla ovat luultua vakavampia. Nopeasti etenevän muutoksen takia ympäristömyrkyt kertyvät ympäristöön huolestuttavaa tahtia.

Tämä käy ilmi arktisen seuranta- ja arviointiohjelman Amapin tuoreista raporteista, joiden tuottamiseen on osallistunut muun muassa Suomen ympäristökeskus.

Lämpötila arktisilla alueilla on noussut kolme kertaa nopeammin kuin maailman keskimäärin. Lämpeneminen on viime vuosina kiihtynyt entisestään.

Myös ääri-ilmiöiden esiintyminen ja voimakkuus ovat kasvaneet. Esimerkiksi Grönlannin jäätiköt sulavat vauhdilla, ja maastopalot ovat yleistyneet.

Elohopeapäästöt kulkeutuvat myös arktiselle alueelle, jossa elohopea kertyy ravintoketjuissa. Elohopean pitoisuudet alueen ihmisissä ovat maailman korkeimpia, ja joissakin eläinpopulaatioissa ne ovat kriittisellä tasolla.

Tilanne arktisilla alueilla vaikuttaa koko maailmaan. Esimerkiksi jäätiköiden sulaminen nostaa merenpintaa, ja ikiroudan sulaminen nostaa kasvihuonekaasujen pitoisuuksia ilmassa.

Tilanteen parantamiseen on keinoja

Raportit löytävät myös toivon merkkejä.

Elohopean haitallisia vaikutuksia arktisilla alueilla voidaan vähentää pienentämällä sen päästöjä maailmanlaajuisesti.

Myös mustan hiilen, metaanin ja otsonin päästöjen vähentäminen vaikuttaa arktisen alueen ilmastoon seuraavien 20–30 vuoden aikana.

Se vähentää merkittävästi saasteiden terveysvaikutuksia paitsi arktisella alueella myös maailmanlaajuisesti.

Poliittiset päätökset ja teknologian kehitys ovat jo mahdollistaneet huomattavia ilmansaasteiden päästövähennyksiä.

Tämä on jo johtanut ilmanlaadun parantumiseen pohjoisessa. Päästöjen vähennyspotentiaali tulevaisuudessa on edelleen merkittävä.

Lue raportit:

Arctic Climate Change Update 2021: Key Trends and Impacts

Impacts of Short-Lived Climate Forcers on Arctic Climate, Air Quality and Human Health

2020 AMAP Mercury Assessment

Pops and Chemicals of Emerging Arctic Concern: Influence of Climate Change

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisää uutisia