Kansainvälisen leirin nuoret tarttuivat isoihin haasteisiin

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa Keski-Afrikassa? Lukiolaiset eri maista pohtivat tätä ja muita aikamme ongelmia kansainvälisellä kesäleirillä Helsingissä.

Iso joukko innostuneita lukioikäisiä nuoria muun muassa Puolasta, Turkista, Kiinasta ja Suomesta kokoontui elokuiseksi viikoksi Helsingin yliopiston Kumpulan kampukselle.

Nuoret osallistuivat ensimmäiselle Global Challenges for Youth -kesäkurssille, jonka aikana heille järjestettiin toiminnallisia aktiviteetteja myös Kemianluokka Gadolinissa sekä yliopiston fysiikan tiedeluokassa F2k:ssa.

Globaalit haasteet -kurssi oli suunniteltu opiskelijoiden etukäteen lähettämien kysymysten ja Helsingin yliopiston strategisten tutkimusteemojen pohjalta. Teemoja ovat ilmastonmuutos, digitalisaatio, energia ja hyvinvointi.

Nuoret olivat jo kesäkuun alusta lähtien työstäneet oppimisprojektejaan ja pohtineet valitsemaansa maailmanlaajuista haastetta Mooc-verkkokurssilla.

Helsingissä 73 hakijan joukosta valitut 30 opiskelijaa jakautuivat neljän teeman perusteella projektiryhmiin. Niiden sisällä ryhmät tarkensivat tutkimuskysymyksiään kiinnostuksen kohteidensa mukaan.

Projekteja tehtiin esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvistä käsityksistä eri maissa, ilmastonmuutoksen vaikutuksista Keski-Afrikassa, Seebeckin ilmiön hyödyntämisestä energiantuotannossa sekä siitä, kuinka hyvin koulu valmentaa nuoria aikuisuuden haasteisiin.

Ryhmät saivat valita projektinsa toteutustavan itse. Osa ryhmistä kerää aineistoaan mielipidekyselyillä eri maista, osa tekee kirjallisuuskatsauksia ja osa hankkii tutkimusaineistonsa kokeellisesti.

Valtaosa kurssista tapahtuu etätyöskentelynä joko kurssin verkko-oppimisympäristössä tai kunkin projektiryhmän itse valitseman alustan kautta.

Tietoiskut kiinnostivat

Helsingin intensiivijakson aikana nuoret pääsivät tutustumaan toisiinsa ja työskentelemään kasvotusten.

Projektien tueksi mahtava joukko asiantuntijoita kävi pitämässä tietoiskuja kurssilaisille, ja nuoret saivat esittää kysymyksiä.

Johtava asiantuntija Mikko Dufva Sitrasta piti mielenkiintoisen esityksen tulevaisuusajattelusta. Hän käsitteli muun muassa sitä, millaiseen maailmaan nuoret kasvavat ja miten siihen voi vaikuttaa.

Professori Petri Pellikka esitteli Helsingin yliopiston Keniassa sijaitsevan Taita-tutkimusaseman toimintaa. Tohtorikoulutettava Kukka-Maaria Erkkilä Ilmakehätieteiden keskuksesta kertoi metsien vaikutuksesta ilmastonmuutokseen.

Geoinformatiikan tohtorikoulutettava Vuokko Heikinheimo piti esityksen paikkatietojärjestelmästä ja big datan eli massadatan käytöstä kaupunki- ja liikennetutkimuksessa.

Kestävän kehityksen vastuuvirkamies Johannes Puukki ulkoministeriöstä esitteli ilmastopolitiikkaa ja kansainvälistä sopimusmenettelyä. Tietojenkäsittelytieteen jatko-opiskelija Janne Leppä-Aho demonstroi tekoälyalgoritmin koodaamista.

Vilkkaita keskusteluja

Kesäinen leiriviikko Helsingissä sai osallistujilta positiivista palautetta. Projektiaiheet ja innostavat asiantuntijaluennot saivat aikaan runsasta, hedelmällistä keskustelua.

Globaalit haasteet -kurssi on osa tutkimushanketta, jossa kehitetään uusia ratkaisuja nuorten tiedekasvatukseen yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Kurssi sisältää verkko-osuuden ja kesäleirin. Kurssi pyritään jatkossa järjestämään joka vuosi.

Maija Aksela, Iisa Rautiainen ja Topias Ikävalko
Maija Aksela on Kemianluokka Gadolinin johtaja ja Iisa Rautiainen ja Topias Ikävalko kurssikoordinaattoreita.

(Kuva Iisa Rautiainen) Kesäleiriviikko Helsingissä tarjosi eri maista saapuneille nuorille kurssilaisille tilaisuuden tutustua toisiinsa kasvotusten.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisää uutisia