Maailman muoviongelma on ratkaistavissa

MAAILMA HUKKUU MUOVIIN. Muovin tuotanto kasvaa huimaa vauhtia: sitä valmistetaan jo lähes 400 miljoonaa tonnia vuodessa. On arvioitu, että vuonna 2050 muovia tuotetaan vuosittain jopa 1 100 miljoonaa tonnia.

Muoveista suuri osa, noin 40 prosenttia, käytetään pakkausten valmistamiseen. Tämän lisäksi muoveja käytetään autoissa, rakennusteollisuudessa, elektroniikassa, erilaisissa talous- ja teollisuustuotteissa – käytännössä kaikkialla.

Tähän mennessä muovia on tuotettu kaikkiaan yli 8 miljardia tonnia. Osa määrästä on vielä käytössä eri kohteissa, mutta hälyttävän paljon muovista on päätynyt luontoon ja ilmakehään. Luonnossa muovia on metsissä, pelloilla ja järvien ja merien pohjassa, ilmakehässä taas poltettuna hiilidioksidiksi.

PUUTTUMALLA ASIAAN NYT muoviongelman kasvua voidaan rajoittaa ja hidastaa. Voimme saavuttaa ajoissa tasapainon, jossa muovia valmistetaan riittävästi kasvavan väestön tarpeisiin, mutta se myös kerätään talteen ja kierrätetään hyvin.

Muovia osittain tai kokonaan korvaavia uusia ratkaisuja, biomuoveja ja kuitutuotteita sekä kierrätystä kehitetään koko ajan.

Nyt, ensimmäistä kertaa, on luotu kokonaisuus, joka kertoo, miten muovit saadaan uusiutuviksi isossa mittakaavassa siten, että se on sekä kaupallisesti että ympäristön kannalta kannattavaa.

Valmistamalla pitkäikäisiä uusiutuvia ja biopohjaisia tuotteita ilmakehän hiiltä voidaan sitoa lopputuotteisiin. Samalla korvataan fossiilisia, raakaöljyyn perustuvia muovituotteita.

Monet nykyisistä biomuoveista ovat ominaisuuksiltaan erilaisia, osin parempia, osin heikompia kuin perinteiset fossiiliset muovit. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla.

KAIKKI TUOTTEET, jotka tänä päivänä tehdään raakaöljystä, ovat tulevaisuudessa tehtävissä biopohjaisina niin, että niiden ominaisuudet ovat identtiset tai jopa paremmat.

Monet nykyiset biomuovi- ja kuitutuoteratkaisut eivät vielä saavuta riittäviä ominaisuuksia, mutta kehitystyö jatkuu. Uusia biopohjaisia muovi- ja biokomposiitti- ja kuituratkaisuja tulee koko ajan markkinoille vastaamaan markkinoiden kysyntään.

Vaikka biopohjaiset muovin korvaajat perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin, on muistettava, että niidenkin saatavuus on kriittinen haaste tulevaisuudessa. Raaka-aineet on siis syytä käyttää mahdollisimman tehokkaasti.

Nykyinen tapa kuluttaa raaka-aineita ja materiaaleja on kestämätön. Tulevaisuudessa käytetyn tuotteen ja materiaalin arvo on säilytettävä mahdollisimman pitkään. Uusissa tuotteissa suunnittelu ja muotoilu ovatkin tärkeässä asemassa, jotta kierrätettävyys maksimoidaan.

Samanaikaisesti kuluttajien ja teollisuuden koulutus- ja kasvatustyöhön täytyy panostaa entistä enemmän. Muovien, sekä fossiilisten että biopohjaisten, ominaisuuksien kehitys parempaan suuntaan jatkuu raaka-aineen alkuperästä huolimatta.

Tomi Nyman

(kuvassa) Kemiantekniikan diplomi-insinööri Tomi Nyman työskentelee liikkeenjohdon konsulttina Pöyry Oy:ssä.
Kuva: Pöyry

 

Pöyry on kehittänyt konseptin, jolla muovit voidaan korvata fossiilittomilla ratkaisuilla. Konsepti tähtää ison mittakaavan ratkaisuihin. Hankkeeseen kootaan parhaillaan eri alojen johtavia yhtiöitä yhteen ratkaisemaan maailman muoviongelmaa.

Hankkeessa osoitetaan, kuinka ratkaisu on teoriassa ja käytännössä mahdollista toteuttaa teollisuudessa ja arvoketjussa aina kuluttajille asti. Tulevaisuus voi olla vapaa fossiilisista muoveista, kustannustehokkaasti.

Tutustu Pöyryn biofutures-sivuihin.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisää uutisia