Oppilaitokset ja yritykset, kiinnostaako turvallisuuskumppanuus?

MITÄ ON turvallisuusosaaminen? Mitä voisimme tehdä yhdessä osaamisen vahvistamiseksi? Mikä olisi meidän yhteistyömallimme?

Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia oppilaitosten ja yritysten yhteistyönä. Tavoitteena on antaa nuorille ammattilaisille riittävät valmiudet työtehtäviin.

Turvallisuuden jatkuva kehittäminen on kemianteollisuuden vastuullisuustyön perusta. Yrityksissä tehdään vahvaa turvallisuustyötä koko henkilöstön voimin, ja turvallisuus on jokaisen alan ammattilaisen asia.

Yhtä lailla turvallisuusosaaminen on oleellinen osa meidän kaikkien ammattitaitoa, nyt ja tulevaisuudessa.

Alan osaamiskartoituksen mukaan turvallisuusosaaminen ja -asenteet ovat yksi tärkeimmistä nuorten ammattilaisten työelämätaidoista.

Mitä tehdä, jotta nuorilla olisi riittävät valmiudet työtehtäviin?

Käynnistimme laajan yhteistyöhankkeen, jossa turvallisuuskulttuurin ja -osaamisen merkitys nostetaan esille etenkin ammattiin johtavassa koulutuksessa.

Hanke ulottuu toisen asteen koulutuksesta ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

TURVALLISUUSKUMPPANI-yhteistyön tavoitteena on lisätä oppilaitosten ja yritysten sekä muiden paikallisten toimijoiden yhteistyötä turvallisuusosaamisen kehittämisessä.

Hyvänä keinona on hyvien turvallisuuskäytäntöjen jakaminen oppilaitosten ja yritysten välillä.

Yhteistyö on käynnistynyt jo usealla paikkakunnalla: Turussa, Tampereella, Oulussa, Kotkassa, Kuopiossa, Vantaalla ja Kokkolassa.

Turvallisuuden aamupäivätilaisuuksissa on käyty läpi hyviä käytäntöjä ja pohdittu paikallista yhteistyömallia.

Hankkeessa on myös käytössä yhteisiä työkaluja. Työturvallisuuskeskuksessa on yhteistyössä oppilaitosten kanssa kehitetty oppilaitosten turvallisuuskulttuurin ja toimintatapojen itsearviointimalli.

Työkalun avulla voidaan arvioida toimintakokonaisuutta, jolla on vaikutusta opiskelijoiden turvallisuusasenteisiin ja -osaamiseen.

OPPILAITOS SAA turvallisuuskulttuurinsa kehittämistyöhön raamin ja yhteistyökumppanit. Turvallisuustyöhön on tarjolla työkaluja ja käytäntöjä.

Esimerkiksi työtehtävien riskinarviointiin, turvallisuuskävelyihin ja turvallisuushavaintoihin voidaan ottaa mallia yritysten hyvistä käytännöistä ja kokemuksista. Yritysten asiantuntijat ovat oppilaitosten tukena käytännön toteutuksessa.

Opiskelijat ovat myös innolla mukana oppilaitoksen turvallisuuden kehittämisessä.

Yhteiset workshopit ovat tuottaneet hyviä ehdotuksia ja huomioita kehittämistyöhön. Samoin opiskelijoiden osallistumiseen päivittäiseen turvallisuustyöhön on saatu mallia yrityksistä.

Mitä sitten pitkällä aikavälillä saadaan aikaiseksi?

Tulevaisuudessa nuoret ammattilaiset kokevat turvallisuuden kehittämisen omakseen, ja se on heillä osa ammattitaitoa. Tämä on luonnollisesti päätavoite.

Toisaalta turvallisuuden kehittäminen voi olla oppilaitokselle myös strateginen valinta, jolla se saa uutta vetovoimaa koulutusaloilleen.

Merja Vuori
Kemianteollisuus ry:n johtava asiantuntija

 

Haku käynnissä

Haemme jatkuvasti uusia yhteistyöstä kiinnostuneita oppilaitoksia, ammattikorkeakouluja ja yliopistoja, samoin kuin turvallisuusosaamisen kehittämisestä kiinnostuneita yrityksiä.

Ota yhteyttä: [email protected], [email protected], [email protected] tai [email protected].

Turvallisuuskumppani-yhteistyön ovat käynnistäneet Kemianteollisuus ry, Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry sekä Työturvallisuuskeskus ja Opetushallitus.

Hankkeen toteutuksessa ovat mukana myös opiskelijajärjestöt SAKKI ry ja OSKU ry. Kemianteollisuudessa hanke on osa Responsible Care -ohjelmaa.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.

Lisää uutisia