Oulun yliopistolle rahoitus metallien 3d-tulostuksen kehittämiseen

Oulun yliopisto on saanut 1,1 miljoonan euron rahoituksen 3d-tulostettujen metallisten kappaleiden materiaaliominaisuuksien tutkimukseen.

Metallin 3d-tulostus eli ainetta lisäävä valmistus on valmistusmenetelmänä nuori. Materiaalin laatua ei vielä osata tehokkaasti hallita, saati optimoida.

Oulun tulostustutkimus on osa kansallista Dreams-hankekokonaisuutta. Yritysten ja Business Finlandin rahoittaman kokonaisuuden tavoitteena on luoda alan teollisuudelle perusta haastavien komponenttien kilpailukykyiseen valmistukseen.

Dreams-hankkeessa (Database for Radically Enhancing Additive Manufacturing and Standardization) luodaan tuhansien tulostettavien testikappaleiden dataa sisältävä 3d-metallitulostuksen materiaalitietopankki.

Oulun yliopistosta hankkeeseen osallistuu Kerttu Saalasti -instituutin tulevaisuuden tuotantoteknologiat -ryhmä. Ryhmä on osa yliopiston terästutkimuskeskusta Casria.

Yliopisto toteuttaa hankekokonaisuuden tutkimusosion yhdessä LUT-yliopiston ja Turun yliopiston kanssa.

Vahva teollinen yhteistyö

Dreams-hankkeen teolliset kumppanit ovat CITEC, Elomatic, Etteplan, Lillbacka Powerco, Patria, Raute, Vilpe ja Wärtsilä.

Yritysten osallistuminen mahdollistaa jopa 10 000 metallisen testikappaleen mekaanisen testauksen ja syvällisen metallografisen tarkastelun tuotantoteknisistä näkökulmista.

Tutkimukselta odotetaan uutta tietoa vaativien kappaleiden suunnittelun ja valmistuksen tueksi. Hankkeessa syntyvä tieto dokumentoidaan avoimeen tietokantaan.

Dreams-hanketta johtaa innovaatioekosysteemien kehittämistyötä tekevä Dimecc Oy.

(Kuva Henri Luoma) Oulun yliopiston terästutkimuskeskuksessa valmistettuja 3d-metallitulosteita. Keskus satsaa tieteellisen tutkimuksen lisäksi alan testauslaboratorioiden kehittämiseen.


 

Tilaa Kemia-lehti loppuvuodeksi 2022 ja auta Ukrainaa!

Lahjoitamme puolet tilausmaksusta ukrainalaisten auttamiseen Pelastakaa Lapset ry:n kautta.

Katso lisätiedot ja tee tilaus täällä.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia