Panostukset tehokkuuteen kantavat hedelmää

Lean-johtamismalli ja uusi tuotantolinja tehostavat toimintaa Sulzerilla

 

Sulzer Pumps Finland Oy työllistää Suomessa noin 500 henkilöä, ja yhtiöllä on Kotkan Karhulassa toista vuosisataa toiminut tehdas. Tehtaalla valmistetaan huippulaatuisia pumppuja, sekoittimia ja kompressoreja teollisuuden prosesseihin.

Globaali komponenttipula, energiakriisi ja logistiset ongelmat asettivat haasteita teollisuuden toimijoille, ja näihin reagoitiin myös Sulzerin toiminnassa.

Toimintojen keskittämisellä vältyttiin vakavilta seurauksilta

Ensimmäinen selviytymiskeino oli keskittää Suomen toimintoja Karhulaan.

Useimpien tuotannon toimintojen, kokoonpanon ja varastoinnin keskittämisellä haettiin muun muassa logistisia etuja ja toiminnan tehokkuuden parantamista. Lisäksi vuonna 2022 valmistunut, pitkälti automatisoitu tuotantolinja nosti tehokkuuden vielä uudelle tasolle.

Päätöksenteossa painoi tuotantotaloudellisten syiden lisäksi tehtaan pitkä historia.

”Karhulan pumpputehdas on aina ollut Sulzerille merkittävä toimipiste. Tunnemme velvollisuutemme myös yrityskansalaisena ja paikallisena työllistäjänä, mitkä olivat osasyitä keskittämiselle”, kertoo Veli-Pekka Tiittanen, Sulzer Water & Industry -liiketoimintayksikön operatiivinen johtaja.

Uuden tuotantolinjan ylösajolla lisättiin valmistuskapasiteettia. Toimitusajat ja kyky vastata asiakkaiden tarpeisiin ovat parantuneet selkeästi, ja myös tulevaisuudessa on odotettavissa edelleen parannuksia tuotannon tehokkuudessa.

Toiminnan kehittäminen on jatkuvaa

Fyysisen ympäristön muutoksia tuettiin myös johtamismallin muuttamisella. Lean-toimintamalli on otettu entistä vahvemmin käyttöön, ja sen avulla pyritään jatkuvaan parantamiseen resurssien optimaalisen käytön, hukan poistamisen ja tuottavuuden parantamisen avulla – ihmistä unohtamatta.

Arvovirtalähtöisen prosessin keskiössä ovat nopeat parannukset, joiden vaikutuksia tarkastellaan ja toteutussuunnitelmaa iteroidaan jatkuvasti. Leanin käyttöönotolla on ollut valtava vaikutus pumpputehtaan päivittäiseen tekemiseen ja merkityksellisempään johtamiseen.

Toimintamalliin kuuluu kriittinen tarkastelu, jonka perusteella tunnistetaan ja poistetaan prosessien välisiä tehottomuuksia, virheitä ja turhia vaiheita.

Tehokas tekeminen näkyy myös parempana tyytyväisyytenä

Tehokkuuden kasvun myötä myös työntekijöiden rooleja on kyetty uudistamaan. Ihmisillä on nyt enemmän vastuuta ja valtaa vaikuttaa omaan toimintaansa, mikä osaltaan luo mielekkyyttä, osallistaa ja lisää hyvinvointia työntekijöiden keskuudessa.

Kaiken kaikkiaan, uudistuksilla saavutettiin Karhulan tehtaan ja koko Suomen yhtiön tuotannon huipputulos keväällä 2023. Tuotannon tehokkuus on kasvanut ja sisäisten kyselyjen mukaan myös työntekijöiden tyytyväisyys on parantunut.

Tuotannon tehokkuus on kasvanut uuden tuotantolinjan myötä.

Muutokset ovat olleet suuria, eikä niistä jokaista toivotettu yhtä lämpimästi tervetulleiksi. Kaikki ovat kuitenkin olleet välttämättömiä.

”Näiden muutosten ja nopean reagoinnin avulla olemme onnistuneet välttymään kaltaisiamme toimijoita ravistelleilta mittavilta toiminnan alasajoilta sekä parantamaan tuotantotehokkuuttamme merkittävästi”, sanoo tehtaan Value Stream Manager Kalle Lehti.

Sulzer Pumps Finland Oy:n toimitusjohtaja Marja-Leena Mäkinen summaa, kuinka asiakasfokus, jatkuva parantaminen sekä turvallisen työn ja kestävän kehityksen näkökulmat ovat toiminnan keskeisiä teemoja jatkossakin.

”Sulzerin henkilöstö on sitoutunut jatkuvasti tarkastelemaan ja parantamaan niin tuotteita, palveluja kuin prosessien suorituskykyä. Turvallisuus ja ympäristönäkökulmien huomioon ottaminen arjessa ovat osaavan ja innostuneen henkilöstön omaksumia asioita.”

”Näistä syntyvät hyvät puitteet palvella kaiken tekemisen keskiössä olevaa asiakasta erinomaisesti nyt ja tulevaisuudessa.”

Katso täältä Sulzer Pumps Finland Oy:n yhteyshenkilöt.

 

(Pääkuva) Sulzer Pumps Finland Oy:n Value Stream Manager Kalle Lehti ja toimitusjohtaja Marja-Leena Mäkinen tehtaalla.

Kuvat Sulzer Pumps Finland Oy

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisää uutisia