Pienen kansan pääoma on korvien välissä

OSAAMIS- JA KOULUTUSASIAT ovat kevään ja kesän aikana puhuttaneet Suomessa.

Vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi oppimisen tavat ovat murroksessa, mutta osaaminen ja koulutus ovat maamme kilpailukyvyn kannalta vähintään yhtä tärkeitä kuin ennenkin.

Pienen kansan pääoma on pitkälti nimenomaan korvien välissä.

Me Kemianteollisuus ry:ssä olemme aktiivisesti ilmaisseet huolemme tulevaisuuden osaajien saatavuudesta.

Vuonna 2018 jäsenyritystemme keskuudessa tehty osaamistarvekartoitus osoitti yritysten olevan huolissaan etenkin luma-taidoista.

Noin puolet yrityksistä nosti luonnontieteet ja matematiikan ykköshuolenaiheeksi tulevaisuuden osaajatarpeesta puhuttaessa. Huoli on otettava vakavasti.

KÄVIN TAMMIKUUSSA Lontoossa Bett-foorumissa, jossa on joka vuosi esillä luonnontieteiden, matematiikan ja teknologia-alojen uusia tuulia maailmanlaajuisesti.

Osallistuminen herätti pohdiskelemaan erityisesti kahta asiaa.

Ensinnäkin Aasian ja Lähi-idän maat vakuuttavat julkisesti kantavansa suurta huolta luma-aineista ja insinöörien saatavuudesta. Ne eivät epäröi näyttää, että rahallista panostusta näille koulutusaloille löytyy.

Toiseksi yllättävän moni luennoitsija nosti minäpystyvyyden käsitteen luma-aineissa menestymisen tärkeäksi edellytykseksi.

Minäpystyvyydellä tarkoitetaan ihmisen omaa käsitystä pärjäämisestään annetussa tehtävässä.

Näillä kahdella asialla saattaa olla vaikutusta osaamiskilpailukykyyn sekä Suomessa että muualla Euroopassa.

LUMA-TAIDOT OVAT keskiössä, kun teollisuuden prosesseja kehitetään hiilineutraaleiksi.

Tarvitsemme kemistejä ja insinöörejä innovoimaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään. Tarvitsemme tulevaisuuden osaajia pelastamaan maailmaa.

Kemianteollisuudessa se tehdään luonnontieteiden osaamisella. Tarvitsemamme huippuosaajat hallitsevat molekyylit erinomaisesti ja soveltavat osaamistaan rohkeasti.

Tällä hetkellä emme ole varmoja, riittääkö saatavilla oleva huippuosaaminen toteuttamaan kunnianhimoista tahtotilaamme. Uskomme kuitenkin vakaasti, että Suomesta on löydyttävä tätä potentiaalia.

OLEMME PÄÄTTÄNEET lähteä ratkaisemaan haastetta ainakin yhdeltä osin.

Julkaisimme marraskuussa 2019 viidesluokkalaisille suunnatun Maailmanpelastuspelin, joka innostaa ja kannustaa pohtimaan resurssiviisautta ja valintoja pelillisin keinoin.

Peli toivottavasti myös luo otollisen alustan pohtia, missä luonnontiedettä tarvitaan, ja auttaa huomaamaan, että kemia ja luonnontieteet ovat läsnä kaikkialla.

Emme ole antaneet kevään tilanteen lannistaa, vaan jalkautamme peliä syksyllä 2020 alakouluihin eri puolilla Suomea.

Helppoja luonnontieteellis-matemaattiset haasteet eivät ole, mutta taatusti mielenkiintoisia.

MAAILMANPELASTUS ON tärkeä laji, johon jokainen tämän päivän 11-vuotias voi päästä käsiksi tekemällä tulevaisuudessa luonnontieteisiin ja matematiikkaan suuntaavia valintoja.

Meidän tehtävämme on innostaa lapsia ja nuoria luma-aineiden pariin ja kannustaa poliittista kenttää tekemään osaamiskilpailukykymme kannalta viisaita päätöksiä.

Ollaan yhdessä rohkeita. Maailmanpelastustalkoot tehdään kemian avulla.

Anni Siltanen
Kirjoittaja työskentelee Kemianteollisuus ry:ssä johtavana asiantuntijana, jonka vastuualuetta ovat koulutuspolitiikka, osaaminen ja vetovoima Suomessa ja EU-alueella.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisää uutisia