Professori Maija Akselalle Nokia Säätiön tunnustuspalkinto

Nokia Säätiö on myöntänyt vuoden 2022 tunnustuspalkinnon Helsingin yliopiston luonnontieteellisen tiedekasvatuksen professorille Maija Akselalle.

Palkinnon perusteena on Akselan ansiokas työ matematiikan, luonnontieteiden, ympäristöopin ja teknologian opetuksen kehittämisessä sekä tiedekasvatuksen vahvistamisessa.

Maija Aksela on luonnontieteellisen tiedekasvatuksen professorina Suomen ensimmäinen. Hänellä on yli 35 vuoden kokemus luma-aineiden koulutuksesta, opettajankoulutuksesta ja uusien opetusmenetelmien kehittämisestä.

Päätyönsä ohessa Aksela johtaa Luma-keskus Suomea, joka kattaa 11 suomalaista yliopistoa ja 13 alueellista Luma-keskusta. Lisäksi hän vetää yliopiston kemian osastossa toimivaa tiedeluokkaa, Kemianluokka Gadolinia.

Tutkimustyössään Aksela on keskittynyt opetuksen virtuaalisiin menetelmiin ja kestävyyteen. Hänellä on noin 400 tieteellistä julkaisua. Hän on myös ohjannut lukuisia väitöskirjoja ja opinnäytetöitä.

”Tulevaisuuden huippuosaajien koulutukseen investoitava”

”Suomen teknologiaosaamisen ja innovaatiokilpailukyvyn turvaaminen edellyttää investointeja tulevaisuuden huippuosaajien kouluttamiseen. On tärkeää, että opiskelijat ymmärtävät teknologian merkityksen jo nuoresta iästä lähtien ja heitä rohkaistaan alan jatko-opintoihin”, sanoo Nokia Säätiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Kauppinen.

”Palkinnolla haluammekin osoittaa arvostuksemme professori Maija Akselan tekemälle tärkeälle ja pitkäjänteiselle työlle alan opettajakoulutuksen kehittämiseksi ja opiskelijoiden kiinnostuksen herättämiseksi jo varhaisessa vaiheessa.”

Nokia Säätiö on itsenäinen, voittoa tavoittelematon säätiö, joka perustettiin Nokia Oyj:n aloitteesta vuonna 1995. Akselalle myönnetyn tunnustuspalkinnon suuruus on 10 000 euroa.

(Kuva Nokia Säätiö) Palkinnon Maija Akselalle luovuttivat Nokian hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf (vas.) ja Nokia Säätiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Kauppinen.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia