Säiliöalusten kemikaalipäästöjä Itämereen pyritään suitsimaan

John Nurmisen Säätiö ja liikenne- ja viestintävirasto Traficom ovat käynnistäneet hankkeen, jossa etsitään keinoja vähentää Itämereen päätyvien kemikaalien määrää.

Tiedossa on, että nestemäisiä kemikaaleja kuljettavien laivojen tankinpesussa mereen voi kerralla joutua jopa satoja litroja vaarallisia aineita.

Laivojen yleinen käytäntö on lastin purkamisen jälkeen pestä tankkinsa merivedellä matkalla seuraavaan satamaan.

Kansainvälisen Marpol-sopimuksen mukaan tankinpesun yhteydessä saa päästää veteen tiettyjä kemikaaleja tietyissä rajoissa.

Pesuvesiä purkaessaan laivan on oltava vähintään 22 kilometrin päässä rannasta, ja meren minimisyvyyden on oltava 25 metriä.

”Tämä johtaa siihen, että esimerkiksi matalalla Suomenlahdella tankinpesu on käytännössä keskittynyt varsin pienelle merialueelle”, kertoo erityisasiantuntija Jyrki Vähätalo Traficomista.

Haitallisimmat aineet tunnistettu

Hankkeessa on jo tunnistettu Suomen satamissa käyvien kemikaalisäiliöalusten tankkien pesuun liittyvät vaarallisimmat päästöt.

Traficomin asiantuntijoiden tekemässä riskiarviossa otettiin huomioon kemikaalin haitallisuus ympäristölle, vaarallisuus ihmisen terveydelle sekä kemikaalin purkumäärät Suomen satamissa.

Riskiarvion perusteella päätettiin pyrkiä pienentämään muun muassa muovin raaka-aineena hyödynnettävien styreenin, bentseenin ja pyrolyysibensiinin sekä kemiantuotteiden, erityisesti biopolttoaineiden, tuotannossa käytettävien mäntyöljyjen päästöjä.

”Tankinpesusta johtuvaa kemikaalikuormaa voidaan vähentää esimerkiksi kehittämällä tankin tyhjennys- ja pesumenetelmiä sekä pesuvesien käsittelyä”, kertoo Kemikaalialus-nimisen hankkeen projektipäällikkö Eeva Tähtikarhu John Nurmisen Säätiöstä.

”Eri kemikaalien kohdalla toimivimmat ratkaisut voivat olla erilaisia, joten avainasemassa parhaiden ratkaisuiden etsimisessä ovat kemikaaleja käyttävät yritykset.”

Mallia Kilpilahdesta

Porvoon Kilpilahdesta löytyy hyvä esimerkki yrityksestä, joka huolehtii hankintaketjunsa päästöistä tarkemmin kuin ympäristölupa ja kansainvälinen sopimus vaativat.

Eps-muovituotteita valmistava Bewi Raw Oy edellyttää, että styreenilastin purettuaan alukset pesevät tankkinsa Kilpilahden satamassa ennen kuin ne päästetään jatkamaan matkaansa Itämerelle.

”Näin styreenipitoiset pesuvedet saadaan otettua talteen. Styreeni erotellaan pesuvedestä ja hyödynnetään tuotantolaitoksella, minkä jälkeen jäljelle jäänyt pesuvesi käsitellään yrityksen omalla jätevedenpuhdistamolla”, kertoo site manager Petri Rekonen Bewi Rawista.

”Meillä tämä menettely on ollut käytössä Kilpilahdessa jo vuosia. Tässä hankkeessa olemme kiinnostuneita selvittämään, saammeko menetelmän käyttöön myös muissa satamissa, joista tuodaan meille raaka-aineita.”

(Kuva Ville-Veikko Intovuori/Traficom) Kemikaalialus kyntää merta. Laivojen tankinpesuvesien mukana Itämereen pääsee monenlaisia haitallisia aineita. Kuvituskuva.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisää uutisia