Suomalaisyritys sieppaa jätevesien metallit talteen uusin keinoin

Jyväskyläläinen startup-yritys Weeefiner Oy on kehittänyt uuden suodatinteknologian, jolla saadaan poimittua jäte- ja prosessivesistä pois sekä arvokkaat että haitalliset metallit.

Teknologia mahdollistaa liukoisten metallien tai anionien talteenoton monenlaisista virroista.

”Toisin kuin perinteisissä menetelmissä me emme suodata kiintoaineita vaan keskitymme liukoisiin komponentteihin, kuten juuri arvo- tai haittametalleihin”, kertoo yhtiön teknologiajohtaja Elmeri Lahtinen.

Weeefiner valmistaa 3d-tulostamalla suodatinyksiköt, joiden läpi vedet pumpataan. Yritys kutsuu teknologiaansa 4d-ratkaisuksi, koska suodattimelle voidaan antaa toivotun muodon lisäksi myös optimaalinen koostumus eli sopivasti aktiivista materiaalia juuri halutun metallin talteenottoa varten.

Itse suodattaminen tapahtuu ioninvaihdon avulla.

”Usein esiintyy hankaluuksia nimenomaan tiettyjen, yksittäisten metallien suodatuksessa. Mielestäni meidän teknologiamme on paras, ellei jopa ainoa, jolla voi selektiivisesti talteenottaa vedestä metalleja”, Lahtinen sanoo.

Helpompi tie kierrätykseen

Weeefinerin menetelmä pohjautuu Jyväskylän yliopistossa tehtyyn tutkimustyöhön. Idea uudenlaisesta suodatusteknologiasta syntyi aikoinaan erään tutkijan 3d-tulostusharrastuksesta.

”Kemian laitoksen professoreilla heräsi ajatus, voisiko 3d-tulosteilla olla jokin muukin funktio kuin toiminta pelkkinä mekaanisina kappaleina. Siitä se sitten lähti.”

Tutkijat ryhtyivät selvittämään, kuinka kappaleisiin voitaisiin lisätä erilaisia kemiallisia ominaisuuksia. Innovaatiolle oli jo varhain näkyvissä selvä markkinarako.

”Oli helppo havaita, että tiettyjen ongelmien ratkaisemiseen ei vielä ollut keinoa. Se innoitti viemään ideaa eteenpäin.”

Yrityksen missio on tarjota yrityksille helpompia ratkaisuja metallien kierrätykseen.

”Visionamme on tuoda teollinen vesienkäsittely pienempään kokoluokkaan, jolloin ei tarvita niin valtavia investointeja. Tämä madaltaa kynnystä ottaa käyttöön uusia metallien talteenottoprosesseja.”

”Hyvin laaja sovelluskenttä”

Lahtinen näkee innovaation sovelluskentän hyvin laajana. Tähän asti menetelmää on käytetty kemianteollisuuden lisäksi esimerkiksi selluteollisuudessa.

”Mutta teknologiaa tarvitaan oikeastaan aina, kun vesi ja metalli kohtaavat yhtään isommassa määrin”, Lahtinen sanoo.

”Liuenneiden metallien poistaminen vedestä auttaa yrityksiä pysymään määrätyissä päästörajoissa tai -suosituksissa.”

Teknologian patenttihakemukset ovat parhaillaan käsiteltävinä. Mahdollinen kilpailu ei Lahtista juuri huoleta.

”Vesienkäsittelyssä ei ole niin sanottua hopealuotia eli ratkaisua, joka toimisi kaikkialla. Meidänkään menetelmämme ei taivu ihan joka paikkaan, vaan esimerkiksi isompia vesimassoja käsitellessä on usein tarve yhdistellä eri teknologioita”, hän sanoo.

”Kilpailijoita on, mutta myös vesiongelmat ovat niin moninaisia, että tarvitaan monenlaisia ratkaisujakin.”

Tavoitteena yksinkertaisuus ja joustavuus

Nuoren yrityksen tulevaisuuden näkymät ovat Lahtisen mukaan erittäin positiiviset. Nyt se keskittyy teknologian tuotteistamisen viimeistelyyn.

”Päätavoitteemme on tehdä mahdollisimman yksinkertainen mutta samaan aikaan joustava tuote. Tarkoituksena on vaihtaa vain aktiivista prosessin sydäntä eli itse suodatinta sen mukaan, millaiseen käyttöön se menee.”

Kiertotalouden edistäminen on tärkeä osa Weeefinerin liiketoimintaa.

”Pyrimme aina mahdollisimman suljettuihin kiertoihin ja nollahukkaratkaisuihin, kun suunnittelemme uusia käsittelyprosesseja.”

Meri Hellsten

(Kuva Timo Kosunen) ”Toimintamme ytimessä on kiertotalous. Lähes kaikki projektimme liittyvät siihen”, Elmeri Lahtinen kertoo.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisää uutisia