Tutkijat löysivät esiturvetta – voi luoda arktiselle alueelle uusia hiilinieluja

Ilmaston lämpeneminen voi johtaa suokasvillisuuden leviämiseen arktiselle alueelle. Kansainvälinen tutkimusryhmä on löytänyt Huippuvuorilta merkkejä ”esiturpeesta”, joka saattaa olla alku uusille soille.

Tutkijat kairasivat maata kolmella eri alueella. Kairatuissa kohdissa toistui sama ilmiö: mineraalimaan päällä oli ohut kerros orgaanista materiaalia. Kerros siis sisälsi runsaasti ilmakehästä pois yhteytettyä hiiltä.

Helsingin yliopiston tutkijan Minna Välirannan johtama ryhmä kutsuu lähinnä sammalista muodostuvia orgaanisia maakerrostumia englanninkielisellä nimellä proto-peat, joka voidaan kääntää esiturpeeksi.

”Se ei ole vielä turvetta sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta voisi sanoa, että se on turpeen muodostumisen alkutilanne”, Väliranta kuvailee.

Ryhmään kuuluvat myös hänen väitöskirjatutkijansa Teemu Juselius ja Sanna Piilo.

Tutkimuksen tulokset julkaisi Nature-lehti.

Uusi komponentti ilmastonmuutoksen mallinnukseen

Esiturvekerrostumat kiinnostavat myös laajemmin. Väliranta on mukana isommassa projektissa, jota rahoittaa Britannian Natural Environment Research Council.

Hankkeessa tutkitaan, onko lämpenevä ilmasto jo tuonut suokasveja pohjoiseen. Ilmiö on osa laajempaa arktisen vihertymisen ilmiötä. Sillä viitataan etenkin putkilokasvien leviämiseen alueille, joilla ei aiemmin ole ollut kasvillisuutta.

”Jos tämä esiturvetta tuottava prosessi on laajamittaisesti käynnissä, pohjoiseen on mahdollisesti muodostumassa ennen arvaamaton hiilen varasto eli ilmastonmuutosta hillitsevä kasviyhteisö”, Väliranta sanoo.

”Tätä varastoa ei ole osattu ottaa mukaan ekosysteemien ja ilmakehän mallinnuksiin, sillä perinteisesti on ajateltu, että uusia soita ei synny.”

Soiden vaikutus on vasta viime aikoina yritetty saada mukaan ilmasto-ekosysteemimalleihin.

”Voidaan sanoa, että uusien hiilinielujen löytyminen tuo mukaan uuden komponentin, joka tulee ottaa huomioon malleissa, jotta osaamme paremmin ennustaa ekosysteemien toimintaa lämpenevässä ilmastossa.”

(Kuva Helsingin yliopisto) Kairaukset Huippuvuorilla paljastivat, että mineraalimaan päällä on ohut kerros orgaanista materiaalia, joka voi olla uuden hiilinielun alku.


 

Tilaa Kemia-lehti loppuvuodeksi 2022 ja auta Ukrainaa!

Lahjoitamme puolet tilausmaksusta ukrainalaisten auttamiseen Pelastakaa Lapset ry:n kautta.

Katso lisätiedot ja tee tilaus täällä.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia