Uunituore eurooppalainen kemikaalistrategia tähtää korkealle

Euroopan komissio on julkaissut pitkään työstetyn kemikaalistrategiansa. Strategialla halutaan parantaa kemikaaliturvallisuutta ja tukea kestävää kemikaalituotantoa, innovaatioita ja investointeja.

Kaikkein haitallisimmat aineet halutaan pois kuluttajatuotteista, ellei niiden käyttöä katsota yhteiskunnan kannalta välttämättömäksi.

Huolta aiheuttavat aineet minimoidaan etenkin tuotteissa, joille altistuvat haavoittuvat ihmisryhmät ja jotka ovat kiertotalouden kannalta keskeisiä.

Kemikaaleja arvioitaessa niiden yhteisvaikutukset halutaan huomioida nykyistä paremmin. Myös tiedonsaantia tuotesisällöistä ja aineiden turvallisesta käytöstä aiotaan parantaa.

Strategian ytimessä on tuotteiden suunnittelu jo lähtökohdiltaan kestävän kehityksen mukaisiksi. Turvallisten kemikaalien ja tuotteiden kehittämistä ja markkinoille saattamista myös tuetaan.

Luvassa mullistuksia

Tuore strategia enteilee eritasoisia mullistuksia eurooppalaiselle kemikaalikentälle.

Luvassa on säädösmuutoksia, uusia määritelmiä ja ohjeistusta sekä monenlaisia tutkimus-, kehitys- ja selvitysohjelmia.

Unionin kemikaalinormistoa selkiytetään ja johdonmukaistetaan, ja aineiden arvioinnissa siirrytään ”yksi aine, yksi arviointi” -malliin. Myös kemikaaliasetus Reachia on aikomus täydentää.

EU-lainsäädännön toimeenpanoa ja lakien noudattamista tehostetaan niin unionialueen sisällä kuin sen ulkorajoillakin.

Strategiassa nostetaan erityisesti esiin merkittävät tietoaukot EU:ssa käytettävien kemikaalien ja niiden vaikutusten osalta.

Reachin vaatimusten mukaisesti rekisteröityjen aineiden rekisteröintiasiakirjoista on löydetty isojakin puutteita. Nyt niihin puututaan tiukalla kädellä, ja rekisteröintivaatimuksia laajennetaan uusiinkin aineisiin.

Muilta osin tiedon aukkoja paikataan eurooppalaisella tutkimus- ja innovaatioagendalla, jonka puitteissa myös eläinkokeille haetaan vaihtoehtoja.

Toimeenpano ratkaisee

Brysselissä toimiva, 160 kansallista ympäristöjärjestöä edustava European Environmental Bureau (EEB) otti strategian vastaan lämpimästi.

”Strategia ei ole täydellinen ja se on vasta suunnitelma, mutta kyseessä on loistava visio ja viitekehys”, järjestö kommentoi.

Järjestön kemikaalipolitiikan johtaja Tatiana Santos tosin muistuttaa, että lupauksia on annettu aiemminkin, mutta ne eivät ole johtaneet mihinkään.

Ursula von der Leyenin johtama komissio vaikuttaa kuitenkin tekevän tulosorientoitunutta työtä. Enää ei ole varaakaan hukata lisää vuosia virkakoneiston paperinpyöritykseen”, Santos sanoo.

Esimerkiksi se, kuinka ainerajoitusten vaikutusten arvioinnit olisi hyvä toteuttaa, jakaa mielipiteitä.

Poistuvatko haitalliset aineet markkinoilta tehokkaasti vai painavatko muut arvot vaakakupissa enemmän, riippunee siitä, miten arviointeja tehdään.

Käytännön tulokset ratkaiseekin strategian toimeenpano, joka on pitkä prosessi.

Kemikaalivirasto tukee

”Strategian toimeenpanosta vastaa komissio, ja me tietenkin mielellämme autamme siinä resurssiemme mukaan”, kertoo Kemia-lehdelle Euroopan kemikaaliviraston (Echa) pääjohtaja Bjorn Hansen.

Hansen sanoo Echan voivan tukea strategiatyötä pääasiassa kolmella alueella.

Ensimmäinen niistä on kemikaalidatan kokoaminen ja sen julkistaminen sekä datan laadun arviointi. Tämä on tärkeää pohjatyötä kemikaalien turvallisen käytön mahdollistamiseksi.

Toiseksi virasto voi auttaa varmistamaan sen, että lakeja toteutetaan tehokkaasti.

”Kolmanneksi voimme tukea kemikaalien riskinhallinnan nopeuttamista”, Hansen kertoo.

Uusien tavoitteiden täytyy Hansenin mielestä perustua jo tehtyyn työhön.

”Meille on tärkeää, että nykyistä kemikaalisäännöstöä tehostetaan ja tehdään johdonmukaisemmaksi. Siitä on hyötyä sekä nyt että tulevaisuudessa.”

Kaiken kaikkiaan virastossa ollaan tyytyväisiä siihen, että strategiassa on otettu kokonaisvaltaisesti huomioon ihmisten ja ympäristön suojelu sekä kestävän kemikaalituotannon vahvistaminen.

Cefic ei halua avata Reachia

Myös Euroopan kemianteollisuuden järjestö Cefic pitää hyvänä sitä, että kestävä tuotesuunnittelu ja lainsäädännön noudattaminen on nostettu strategiassa vahvasti esiin.

Järjestö ei kuitenkaan kannata Reachin avaamista uudelleen, vaan se haluaa keskittyä tehostamaan vanhaa normistoa ja huolehtimaan yritysten edellytyksistä sen vaatimusten toteuttamisessa.

Ceficin pääjohtaja Marco Mensink näkee, että hajanaisella, säädöskehikon muutoksiin keskittyvällä strategialla hukattaisiin mahdollisuus turvata eurooppalaisen teollisuuden toimintaedellytykset.

Järjestö pelkää, että esimerkiksi EU:n vihreän kehityksen ohjelman Green Dealin toteutuksen kannalta tärkeiden tuotteiden ja tekniikoiden valmistus karkaisi Euroopan ulkopuolelle.

Katja Pulkkinen 

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisää uutisia