Uusi menetelmä haihtuvien terpeenien määrittämiseen

Ilmatieteen laitoksen tutkijat ovat kehittäneet uuden analyyttisen kemian menetelmän mono-, seskvi- ja diterpeenien määrittämiseen kaasumaisissa näytteissä.

Menetelmän uutuutena on heikosti haihtuvien ja hyvin reaktiivisten diterpeenien määritys ilmanäytteissä.

Termodesorptio-kaasukromatografi-massaspektrometrimenetelmää testattiin laboratoriokokeissa, ja sen soveltuvuutta kenttämittauksiin arvioitiin Helsingin yliopiston tutkimusasemalla Hyytiälässä.

Käytännön kokeet osoittivat, että yhdistekohtaiset määritysrajat, toistettavuudet ja epävarmuudet olivat hyviä ja tarkoitukseensa sopivia.

Tutkijat havaitsivat diterpeenejä kuusen ja männyn emissioissa, mutta niiden emissionopeudet olivat pieniä suhteessa mono- ja seskviterpeeneihin.

Tutkijat julkaisivat menetelmänsä Atmospheric Measurement Techniques -lehdessä.

Diterpeenien määritysmenetelmä tulee tarpeeseen

Diterpeenejä on aiemmin havaittu muissakin tutkimuksissa ulkoilmassa ja kasvien emissioissa.

Niiden kvantitatiiviseen määrittämiseen ei kuitenkaan ole ennen esitetty vertaisarvioituja täsmällisiä julkaisuja, joten suomalaismenetelmä tulee tarpeeseen.

Menetelmää ja tutkimuksessa saatua tietoa voidaan jatkossa hyödyntää terpeenien laaja-alaisessa mittausten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Eri tutkimusryhmät voivat soveltaa menetelmää omiin tarkoituksiinsa.

Osallistuvat tärkeisiin ilmakemian prosesseihin

Terpeenit vapautuvat ilmaan pääasiallisesti luonnollisista lähteistä. Ne osallistuvat ilmakemian kannalta merkittäviin prosesseihin.

Terpeenit ja niiden reaktiotuotteet muun muassa vaikuttavat ilmakehän hapetukseen ja sekundäärisen pienhiukkasten muodostumiseen.

Diterpeenien merkitystä ilmakemian prosesseissa ei vielä ole tutkittu kovin laajasti.

(Kuva Roine Piirainen) Terpeenejä haihtuu ilmaan muun muassa kuusista ja männyistä.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisää uutisia