Gadolinista kajahtaa: Yhdessä kehitettyjä avauksia

(Kuva Helsingin yliopisto) Tuleva aineenopettaja Ida Koskinen ohjaa tiedesynttäreitä.

Kemian tiedekasvatuksessa (osana LUMA-tiedekasvatusta) kiehtovaan kemiaan innostumista edistetään tekemällä yhteisöllisesti uusia avauksia mielekkään kemian tueksi varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Kemianluokka Gadolinin toiminnassa niitä kehitetään tutkimuspohjaisesti yhdessä tutkijoiden, työelämän asiantuntijoiden ja opettajien kanssa kehittämistutkimuksen nk. co-design-lähestymistapaa käyttäen.  Parhaillaan yhtenä kehittämiskohteena ovat Gadolinin virtuaalipalvelut, joista artikkelissa esitellään esimerkkinä uusi virtuaaliGadolin. Se sisältää mm. videoituja kokeellisia töitä, virtuaalitiedesyntymäpäiviä ja virtuaalikesäleirejä.

Yhdessä kehittämistä ja toisiltaan oppimista

Vuodesta 2008 lähtien toiminut suosittu Kemianluokka Gadolinin on vanhin LUMA-keskus Suomen 15 eri puolilla Suomea toimivista LUMA-tiedeluokista.[1] LUMA-keskus Suomi on 11 yliopiston muodostama verkosto, jolle opetusministeriö on antanut valtakunnallisen tehtävän edistää ja vakiinnuttaa lasten ja nuorten tiedekasvatusta.[2] Tiedeluokat ovat tärkeä osa tätä valtakunnallista tehtävää.

Kemianluokka Gadolinin erityispiirteenä ovat pitkäaikaiset elinkeinoelämän yhteistyökumppanit, mikä mahdollistaa palveluiden kehittämisen korkealaatuisen yhteystyön kautta. [3] Gadolinin erityisiä kehittämispainopistelueita ovat arkipäivän kemia, kestävä kemia ja kehitys sekä moderni teknologia.

Gadolinin toinen vahvuus on sen kytkeytyminen kemian tutkimukseen ja kemian opettajankoulutukseen Helsingin yliopiston kemian osastolla.[4] Kemian uusin tutkimus ja innovaatiot jalostetaan yhdessä asiantuntijoiden, opettajien ja tulevien opettajien kanssa relevanteiksi eri-ikäisille kohderyhmille. Kehittäminen toteutetaan tutkimuspohjaisesti ja yhteisöllisesti kehittämistutkimuksella hyödyntäen nk. co-design lähestymistapaa (ks. kaavio).[5] Co-design-kehittäminen on sykleittäin etenevä kehittämismalli, jossa kehittämisen tavoitteet, kehittäminen ja kehittämisen arviointi suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä koko kehittämisyhteisön voimin. Co-design on samalla uudenlainen jatkuvan oppimisen malli, jossa kaikki oppivat toisiltaan yhdessä toimimalla. Menetelmää on käytetty Gadolinissa jo vuodesta 2008 lähtien.

Kemianluokka Gadolinissa kehittämiskohteena ovat muun muassa uudet kokeelliset työt. Kehittämisaiheet ovat ajankohtaisia, kuten esim. koronavirusten testaamiseen ja ioniliuottimien valmistaminen. Kehittäminen toteutetaan yhteistyössä yritysten ja Kemian osaston asiantuntijoiden kanssa. Kehittämisen onnistuminen arvioidaan testaamalla kehitettyjä töitä Gadolinin toiminnallisilla opintokäynneillä. Tähän mennessä kehitetyt ohjeet löytyvät materiaalipankista.[6]

 

Kaavio. Uusia avauksia kemian opetukseen yhteisöllisesti nk. kehittämistutkimuksen co-design-lähestymistapaa käyttäen.

VirtuaaliGadolin – uusia avauksia verkossa

Jo 12 vuotta toiminut Kemianluokka Gadolinin on laajentamassa toimintaansa virtuaaliseksi. Virtuaalisen kehittämistyön tarve on selvä – kiehtova kemia halutaan lähelle jokaista lasta ja nuorta eri puolilla Suomea.  Kesällä 2020 on tulossa myös virtuaalitiedeleiri.

VirtuaaliGadolin on rakennettu tukemaan palvelujen saavutettavuutta. Kokoamme verkkosivulle työohjeita, etäluentoja ja virtuaaliopintokäyntejä kotona ja kouluissa katsottavaksi ja tehtäväksi.[7] Lisäksi olemme aloittaneet uuden uutiskirjepalvelun. Sen voi tilata Kemianluokka Gadolinin etusivulta.[8] VirtuaaliGadolin on osa LUMA-keskus Suomen virtuaaliLUMAA (www.luma.fi/virtuaaliluma).

Virtuaalitiedesynttärit[9] mahdollistavat tiedejuhlien järjestämisen kotioloissa tarinallisen ja opettavan videomateriaalin avustuksella. Paketti sisältää ohjeet kolmeen hauskaan aktiviteettiin, jotka on helppo toteuttaa turvallisesti kotoa löytyvillä ainesosilla ja välineillä. Kaikki aktiviteetit on testattu lukuisilla Kemianluokka Gadolinin opintokäynneillä ja tiedejuhlilla. Virtuaalisynttärit sopivat n. 6–10-vuotiaille ja ohjaajana voi toimia esimerkiksi oma huoltaja, isovanhempi, vanhempi sisarus tai muu tuttu aikuinen. Virtuaalisynttäripaketti on maksuton palvelu, jota voidaan käyttää kotona, koulussa, päiväkodissa tai vaikkapa kerhossa. Se on osa kansallista LUMA2020-ohjelmaa.[10]

Oivaltamisen ja onnistumisen iloa kemiasta kaikille!

Tilaa Kemianluokka Gadolinin uutiskirje: https://www.helsinki.fi/fi/tiedekasvatus/kemianluokka-gadolin

Kirjoittajat:

Kemianluokka Gadolinin johtaja, professori Maija Aksela,
varajohtaja, yliopistonlehtori Johannes Pernaa ja
projektipäällikkö Oona Kiviluoto,
Kemian osasto, Helsingin yliopisto

Linkit ja lisätiedot:

[1] Kaikki tiedeluokat

[2] LUMA-keskus Suomen valtakunnallinen tehtävä

[3] Kemianluokka Gadolinin toiminnasta

[4] Kemianluokka Gadolin Kemiauutisissa

[5] Co-design-kehittäminen

[6] Kemianluokka Gadolinin materiaalipankki

[7] VirtuaaliGadon sivu

[8] Kemianluokka Gadolinin uutiskirje

[9] Virtuaalitiedesynttärit

[10] Kansallinen LUMA2020-ohjelma

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisää uutisia