Biomenetelmät tehostavat pohjoisten vesien puhdistusta

Oulun yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tutkijat ovat kehittäneet uusia keinoja pohjoisten jäte- ja valumavesien puhdistamiseen.

HybArkt-tutkimushankkeessa yhdistettiin biopohjaisia menetelmiä erilaisiin puhdistusyksiköihin. Projektissa hyödynnettiin muun muassa sammalaltaita, puuhakkeeseen lisättyä sienirihmastoa, bioreaktoreita ja kosteikkoja.

Uusia passiivisia hybridiratkaisuja pilotoitiin Pyhäsalmen kaivoksen alueella, Kittilän Kallon kylän yhdyskuntajätevedenpuhdistamon yhteydessä ja Levin hulevesien purkupisteessä.

Passiivinen menetelmä tarkoittaa sitä, että puhdistusprosessiin ei esimerkiksi tarvitse lisätä jatkuvasti kemikaalia.

Kokeilu osoitti uudet ratkaisut toimiviksi.

”Pyhäsalmen kaivoksella saatiin poistettua monia metalleja, kuten kuparia ja sinkkiä, hyvin”, kertoo projektipäällikkö, tutkijatohtori Heini Postila Oulun yliopistosta.

Kallon jätevedenpuhdistamossa tutkijat onnistuivat poistamaan nitriitti-nitraattitypeksi muutetun osan ammoniumtypestä.

Levillä haasteeksi osoittautuivat pienet pitoisuudet ja rakenteelle suuret virtausnopeudet, mutta typen poistamista kyettiin lopulta tehostamaan sielläkin.

Passiivimenetelmät karsivat kustannuksia

Typpi- tai raskasmetallipitoista kuormitusta vesistöihin tulee muun muassa kaivostoiminnasta, jätevedenpuhdistamoista, hulevesistä, maataloudesta ja turvetuotannosta.

Tutkijoiden mukaan passiiviset vesienkäsittelymenetelmät voivat useiden lähteiden osalta olla kustannustehokas ratkaisu tai osaratkaisu vesien puhdistamiseen.

Yksittäisiä passiivisia puhdistuskeinoja, kuten erilaisia kosteikkoja, on jo käytössä. Yksittäisellä ratkaisulla ei kuitenkaan aina päästä parhaaseen mahdolliseen tulokseen, kun vedet on puhdistettava monista eri aineista, tutkijat sanovat.

Tehokkain vaihtoehto on usein eri menetelmien yhdistelmä, jossa otetaan mahdollisimman hyvin huomioon kuormituslähteen vedenlaatu ja sen puhdistustarpeet.

(Kuva Anne Korhonen/Syke) Uusi hybridimenetelmä rakenteilla Kallon jätevedenpuhdistamon purkuojaan. Etualalla muovikalvolla peitetyt bioreaktorit. Taaempana sienihakesäkkejä ja sammalaltaat.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisää uutisia