Gadolinista kajahtaa – Kemia tutuksi uudella verkkokurssilla

Helsingin yliopiston tiedekasvatuksen verkkokurssi kertoo kemian tutkimuksesta ja tieteenalan merkityksestä yhteiskunnassa.

Emmi Vuorio ja Maija Aksela

Luonnontieteet tarvitsevat entistä enemmän tekijöitä ja osaajia tulevaisuudessa. Kemia on alana laaja ja sen mahdollisuudet erittäin monipuoliset, mutta osaavatko nuoret hahmottaa, millainen heidän tulevaisuutensa voisi olla, jos he lähtevät opiskelemaan kemiaa?

Entä mitä kemiassa juuri nyt tutkitaan ja miten tutkimusta nykyaikana tehdään? Millaisia sovelluksia tutkimus tuottaa? Mitä kemianyritykset ja muut alan toimijat pyrkivät tekemään ilmastokatastrofin estämiseksi ja kestävän tulevaisuuden luomiseksi?

Uusi verkkokurssi Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa pyrkii avartamaan kokonaiskuvaa kemiasta ja sen merkityksestä yhteiskunnassa: siitä, mitä kemiassa on meneillään ja mitä kemian ammattilaiset tekevät.

Helsingin yliopiston tiedekasvatuksen kurssi on osa luma-tiedekasvatuksen Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa -ohjelmaa. Kurssi on suunnattu sekä lukiolaisille ja lukion opettajille että kemianopettajaksi opiskeleville.

Kurssia on valmisteltu yhteistyössä Kemia-lehden, Suomalaisten Kemistien Seuran, Kemianteollisuus ry:n ja luonnollisesti myös Helsingin yliopiston kemian osaston ja kemian opettajankoulutusyksikön kanssa.

Aineisto kurssille on tuotettu kemian asiantuntijoiden kanssa, joita on osallistunut lähes kaikista Suomen yliopistoista. Lisäksi on käytetty valmiita videoita, podcasteja ja lehtiartikkeleita.

Tutkijat kertovat ensimmäisessä moduulissa omin sanoin näkemyksiään kemian merkityksestä, luonnontieteellisen tutkimuksen luonteesta, omasta tutkimuksestaan ja tavanomaisesta työpäivästä tutkimushankkeissa.

Haastattelimme myös neljää kemian alan asiantuntijaa heidän työnkuvastaan.

Kurssin toisessa moduulissa käsittelemme enemmän kestävää kehitystä, sovelluksia ja mahdollisuuksia. Jokainen haastateltu tai esityksen omasta alastaan tehnyt asiantuntija kertoo myös hieman itsestään, urastaan ja siitä, millaista tutkijan työ käytännössä on.

Esillä myös nuorten tutkijoiden ääni

Nuorten tutkijoiden ääni nousee esiin Kysy ja keskustele -osiossa, johon haastattelimme kahta kemian opiskelijaa, kahta yliopistossa ja kahta yrityksessä työskentelevää tutkijaa sekä kahta ulkomailla jatko-opinnoissa tai töissä olevaa kemian alan asiantutijaa.

Haastattelut kestivät tunnin, ja ne oli koottu kurssilaisten esittämistä kysymyksistä. Haastateltavat kertovat omista kokemuksistaan sekä yliopistoissa Suomessa ja Englannissa että kahdessa hyvin erilaisessa kemian alan yrityksessä.

Kurssin ensimmäisen moduulin on suorittanut kokonaan vasta pari lukiolaista ja lukio-opettajaa ja muutama kemian opettajaopiskelija. Tähän mennessä voi silti jo sanoa, että kurssilla on opittu ainakin se, miten valtava merkitys kemialla on yhteiskunnassa.

Myös eri ammattien kuvaukset on koettu hyödyllisiksi ja kuvaukset tutkijan työstä mielenkiintoisiksi. Jopa kemian opettajaksi opiskelevat kurssilaiset ovat oppineet uutta kemian monipuolisuudesta ja merkityksestä.

Parhaillaan on menossa kurssin pilotti, jonka pohjalta kurssia kehitetään edelleen. Kurssi aukeaa kesällä 2021 kaikille kemiasta innostuneille. Kurssilaiset ja heidän antamansa palaute on avainasemassa kurssin kehittämisessä.

Virtuaalinen opiskelu harppasi pitkän loikan eteenpäin vuoden 2020 aikana. Nyt se tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia tavoittaa kaikki Suomen kemiasta kiinnostuneet nuoret ja aikuiset.

Tiedekasvatuksen tohtorikoulutettava Emmi Vuorio on kurssin kurssiassistentti ja tiedekasvatuksen professori Maija Aksela kurssin johtaja.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisää uutisia