Kestävä tulevaisuus syntyy tämän päivän innovaatioilla

Innovaatioita tarvitaan muuhunkin kuin menestykseen. Niillä luodaan puhtaampi maailma seuraaville sukupolville”, Nesteen innovaatiojohtaja Lars Peter Lindfors korostaa.

Nesteen transformaatio paikallisesta öljynjalostajasta kohti uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen globaalia johtajaa eroaa monessa mielessä maailman muista öljy-yhtiöistä.

Maaperästämme ei öljyä löydy, joten toimintamme on alusta asti perustunut heikkolaatuisempien ja haastavampien raaka-aineiden jalostamiseen korkealaatuisiksi tuotteiksi.

Kekseliäisyyttä, tutkimusta ja innovaatioita Nesteellä on tarvittu aina – nyt enemmän kuin koskaan, sillä tarvitsemme kaikkia mahdollisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja turvallisen, puhtaamman tulevaisuuden varmistamiseksi.

Menestyksemme perustuu huippuosaajiin ja innovaatioihin, jotka nivoutuvat syvälle Nesteen DNA:han. Tällä hetkellä Nesteen henkilöstöstä yli 25 prosenttia työskentelee innovaatioiden parissa ja yksi yhtiön liiketoiminnan fokuksista on uusien teknologioiden ja ratkaisujen luomisessa.

Kunnianhimoinen kiertotalouden agenda

Innovaatiot ovat kaikkea muuta kuin hetken heurekaa. Suurten kehityspolkujen ja toimialaa murtavien innovaatioiden takana on pitkäjänteinen, periksiantamaton tutkimustyö.

Tästä hyvä esimerkki on Nesteen NEXBTL-teknologia, jonka patentoinnista on nyt 25 vuotta. NEXBTL on edelleen vallankumouksellinen teknologia, jonka avulla uusiutuvia raaka-aineita muutetaan korkealaatuisiksi uusiutuviksi polttoaineiksi tieliikenteen ja lentoliikenteen käyttöön sekä polymeerien ja kemikaalien uusiutuviksi raaka-aineiksi.

Tavoitteet tulevaisuuden kiertotalousratkaisuiden kaupallistamiselle ovat yhtä kunnianhimoiset kuin niitä kirittävät ilmastotavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan sisäisen yhteistyön ja huippuosaajien lisäksi kumppaneita, ekosysteemejä ja reilusti rohkeutta.

Siksi Nesteellä tehdään vahvaa yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa kaikilla rintamilla korkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja startupeista kansainvälisiin yrityksiin ja brändeihin.

Esimerkiksi vetytalous vaatii toteutuakseen tiivistä yhteistyötä ja kansainvälisiä kumppanuuksia.

Neste on mukana luomassa eurooppalaista vihreän vedyn arvoketjua EU-komission heinäkuussa myöntämän IPCEI-statuksen (Important Project of Common European Interest; Euroopan yhteistä etua koskeva tärkeä hanke) myötä, joka mahdollistaa merkittävän tuen Porvoon jalostamon vetyhankkeille.

Puhtaan vedyn tuotanto on erittäin keskeisessä asemassa, kun kuluttajille, polttoainevalmistajille ja kemianteollisuuteen kehitetään vastuullisia, kaupallistettavia ja vähähiilisiä ratkaisuja. Taloudellisesti kannattavan arvoketjun luomisessa on vielä paljon tilaa innovoinnille ja kehitystyölle.

Lisäksi Nesteellä tutkitaan myös muiden tulevaisuuden raaka-aineiden, kuten levien, lignoselluloosan ja jätemuovien käyttöä.

Mikrolevien tuottamat lipidit ja rasvahapot sopivat erinomaisesti uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineeksi. Lignoselluloosa on kasvipohjaista biomassaa, jota on hyvin saatavissa esimerkiksi tähän asti vähän hyödynnettyjen maa- ja metsätalouden tähteiden muodossa.

Jätemuovien kohdalla keskitymme puolestaan sellaisen kuluttajamuovijätteen hyödyntämiseen polymeeri- ja kemianteollisuuden raaka-aineena, jota ei ole mahdollista kierrättää mekaanisesti.

Tulevaisuuden osaajat määrittelevät, minkälaisissa yhteiskunnissa elämme

Neste on kulkenut pitkän matkan globaaleja haasteita ratkovaksi innovaatioyhtiöksi. Menestyksen resepti on tästä eteenpäinkin sama: uteliaisuus, periksiantamattomuus ja kyky tehdä yhteistyötä vievät meidät seuraavalle vuosikymmenelle.

Yhdessä voimme vaikuttaa siihen, minkälaisissa yhteiskunnissa lapsemme elävät: miten he liikkuvat, asuvat ja voivat.

Päämäärä on selvä ja tiekartta piirretty: tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla on nyt näytön paikka. Siksi riveihin tarvitaan lisää huippuosaajia, tiennäyttäjiä, jotka haluavat tuoda tulevaisuuden vähähiiliset ratkaisut koko ihmiskunnan käyttöön.

Lars Peter Lindfors
Kirjoittaja on Nesteen innovaatiojohtaja.

Kuva Neste Oyj

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisää uutisia