Kuitulietteet parantamaan maatalouden vesiensuojelua

Kuinka kuitulietteitä ja rakennekalkkia voitaisiin hyödyntää maatalouden vesiensuojelun keinoina? Sitä selvitetään kahdessa ympäristöministeriön rahoittamassa tutkimushankkeessa.

Kuitulietteet ovat metsäteollisuuden sivutuotteita ja -virtoja. Kuitulietteisiin kuuluvat muun muassa nollakuitu ja eri tavoin käsitellyt sekalietteet.

Kuitujen mukana maaperään tulee hitaasti hajoavaa hiiltä, joka aktivoi mikrobitoimintaa ja parantaa näin maan rakennetta. Tämä puolestaan vähentää ravinteiden huuhtoutumista pelloilta vesistöihin.

Rakennekalkki on maanparannuskalkkia, johon on lisätty poltettua ja/tai sammutettua kalkkia. Rakennekalkki parantaa maan rakennetta sitomalla saveshiukkasia, jolloin myös fosfori pysyy pellolla.

Tutkimuksen perusteella laaditaan käytännön oppaat

Vuosina 2019–2021 toteutettavissa hankkeissa kartoitetaan, millä tavoin kuitulietteiden ja rakennekalkin käyttö vaikuttaa maaperään ja vesistöihin. Tulosten perusteella laaditaan oppaat aineiden parhaista hyödyntämistavoista.

Kuitulietteisiin paneutuvan tutkimushankkeen toteuttaa Luonnonvarakeskus yhdessä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n kanssa.

Rakennekalkkitutkimusta vetää Turun ammattikorkeakoulu. Hankkeessa ovat mukana myös muun muassa Pyhäjärvi-instituutti, Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus.

Molemmat hankkeet ovat osa vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisää uutisia