Luonnon monimuotoisuus on turvattava – kemianteollisuus tarttuu haasteeseen

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN heikkeneminen on meidän kaikkien yhteinen ongelma.

Ilmastonmuutos ja sen tuomat haasteet on ymmärretty hyvin niin yksilötasolla kuin yhteiskunnassa. Nyt on aika herätä myös luonnon monimuotoisuuden vähentymiseen ja siihen, miten kehityssuunta saadaan käännettyä.

Kemianteollisuus ry:n omaehtoinen vastuullisuusohjelma Responsible Care juhlii tänä vuonna 30-vuotista taivaltaan Suomessa. Vuosikymmeniin mahtuu laaja-alaista kehitystä niin työturvallisuudessa, energiatehokkuudessa kuin hiilineutraaliustavoitteissa.

Ohjelman vahvuus on kyky huomata ajankohtaiset ja lähestyvät haasteet ja tarttua niihin. Muutama vuosi sitten otimme ohjelmassa käyttöön uuden itsearviointityökalun. Yksi selvä teema, joka on työkalun avulla noussut esiin, on juuri luonnon monimuotoisuuden huomioiminen.

KEMIANTEOLLISUUS ON teollisuuksien teollisuus.

Kemianyritysten toiminnot saattavat kattaa lähes koko arvoketjun tai jonkin osan arvoketjua. Usein kuitenkin toimitaan B2B-markkinoilla eli yrityksiltä yrityksille ja jo jalostettujen raaka-aineiden tai materiaalien kanssa.

Siksi ymmärryksen kasvattaminen on äärimmäisen tärkeää. Miten kemianteollisuus vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen? Mitä meidän pitää ottaa huomioon, jotta kehityskulku saadaan katkaistua?

On kysyttävä kysymyksiä itseltä ja omalta organisaatiolta aivan uudella tavalla, jotta voimme ymmärtää näitä vaikutuksia ja sitten toimia.

ELOKUUSSA 2022 suomalaisen kemianteollisuuden tavoitteeksi asetettiin luontopositiivinen, hiilineutraali kemianteollisuus vuoteen 2045 mennessä.

Luontopositiivisuudella tarkoitetaan sitä, että luonnon monimuotoisuuden huonontumista ei pelkästään saada pysäytettyä vaan myös käännettyä kehitys positiiviseksi ja siten vahvistaa luontoa.

Tavoitteemme kuvaa sitä, miten hiilineutraaliustavoitteen rinnalla otamme luonnon monimuotoisuuden vakavasti niin päätöksenteossa, edunvalvonnassa, tuotekehityksessä kuin innovaatioissa.

LUONNON MONIMUOTOISUUS on tämän vuosikymmenen isoin kysymys, johon pitää yritysten ja yhteiskunnan lisäksi osallistua myös yksilötasolla.

Mitä yksittäinen kuluttaja tai kansalainen voi siis tehdä?

Omien toimien tarkastelu on ajankohtaista nyt jos koskaan. Voisiko tehdä valintoihinsa pieniä muutoksia, jotta kuormittaisi luontoa vähemmän?

Energiansäästön lisäksi on syytä miettiä, millaisia tuotteita käyttää, missä ja miten. Valitako biohajoavaa siellä, missä esimerkiksi pesuvesi ei mene tarkoituksenmukaiseen puhdistukseen vaan joutuu tekemisiin luonnon kanssa?

Onneksi yritykset ovat jo ryhtyneet ratkomaan haastetta ja tuoneet markkinoille tuotteita, jotka vastaavat tähän tarpeeseen.

RESPONSIBLE CARE -vastuullisuusohjelman 30-vuotisjuhlavuotena olemme kemianteollisuudessa pysähtyneet miettimään tulevien vuosien painopisteitä.

Jotta alamme vastuullisuusohjelma pysyy kiinni ajassa, meidän on tärkeä käydä keskustelua paitsi jäsenyritystemme myös niiden sidosryhmien kanssa, jotka osaavat esittää haastavia kysymyksiä.

Me emme kaihda tätä haastetta. Kestävä tulevaisuus on käsissämme – ja sitä rakennetaan nyt.

Johanna Pentjärvi
Kirjoittaja toimii Kemianteollisuus ry:n vastuullisuusasiantuntijana, joka vastaa Responsible Care -ohjelman toteuttamisesta Suomessa.

Kuva Kemianteollisuus ry

Lue myös:

Kemianteollisuuden tavoitteeksi luontopositiivinen, hiilineutraali toimiala

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.

Lisää uutisia