Kemian valmiuspäällikkö: Kun poikkeusoloista tulikin totta