”Tässä insinöörikin innostuu” – Luotsina innovoinnin aallokossa

Pöyry on mukana luotsaamassa suomalaisia teknologian innovaatioita ideasta menestykseen.

Suomessa syntyy jatkuvasti uusia innovaatioita, joita isot ja pienet yritykset vievät eteenpäin suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Pöyryn tuella.

”Täällä on esimerkiksi keksitty tehdä alkaliparistoista lannoitetta”, kertoo johtaja Tuukka Sormunen, joka vastaa yhtiössä kemian ja biojalostuksen kompetenssien kehittämisestä.

”Muutaman vaiheen kautta tavallisesta taskulampun paristosta saadaan sinkkiä ja mangaania esimerkiksi sokerijuurikaslannoitteeseen”, Sormunen kuvailee mullistavaa keksintöä.

”Tällaisessa kehityksessä kun pääsee olemaan mukana, niin insinööri ihan innostuu.”

Pöyry luo asiakkailleen ekosysteemejä ja palvelee näitä hankkeiden joka etapilla projektin valmistelusta sen toteutukseen, loppuun saattamiseen ja ylläpitoon asti.

Myös Pöyryn kemian ja biojalostuksen teknologiatiimiä vetävä johtaja Ilkka Rantanen katsoo kenttää näköalapaikalta.

”Täältä pääsee näkemään aihioista alkaen, kuinka luodaan uutta liiketoimintaa ja sovelluksia”, Rantanen kiittelee työmaataan.

Nopeasti kasvavilla kemian ja biojalostuksen aloilla menestyminen vaatii hänen mukaansa ennakointitaitoja ja tarkkanäköisiä päätöksiä.

Pöyryn teknologiatiimi keskittyy kemianteollisuuden lisäksi kaivos- ja rikastusteollisuuteen. Tiimillä on käynnissä puolen tusinaa aktiivista hanketta.

”EU:n asettamien tavoitteiden takia esimerkiksi liikenteen biopolttoaineissa on isot kehittämispaineet”, Rantanen sanoo.

Suomalaisella osaamisella on tässä kohdin paljon annettavaa.

”Suomessa ja muissa Pohjoismaissa tehdään runsaasti alaan liittyvää kehitystyötä, sillä raaka-aineita ja osaamista on hyvin saatavilla.”

Suomalaisilla on Ilkka Rantasen mukaan paljon annettavaa biopolttoaineiden kehitykseen.

Biojalostuksen valtavalle kentälle mahtuu Rantasen mielestä myös perinteinen metsäteollisuus.

”Toisaalta uusiutuvat polttoaineet ja luonnonmateriaalit taipuvat todella moneen asiaan. Mielenkiintoisia sovelluksia ovat esimerkiksi nanosellu ja erilaiset biokomposiitit.”

Puolueeton mahdollistaja kysyy ne ”tyhmät” kysymykset

Tuukka Sormunen sanoo Pöyryn olevan yrityksille ennen muuta mahdollistaja ja samalla puolueeton toimija.

Puolueettomuus sisältää muun muassa sen, että konsultointiyhtiössä osataan tarvittaessa olla ”inhorealistisia”.

”Yrityksissä on kova into ja myös paine. Toiveikkuus on yleistä, ja optimismia tarvitaan, muuten ei innovaatioita synny. Meidän tulee kuitenkin kertoa riskeistä, kun huomaamme sellaisen.”

Pöyryn turvallisuustiimissä työskentelevä HSE-insinööri Jenni Bäck paaluttaa yhtiön aseman neutraalina asiantuntijana:

”Me kuuntelemme kaikkia ja olemme avoimia kaikelle, mutta emme suosi ketään tai mitään.”

Puolueettoman toimijan roolissa voi ottaa esiin asioita, joita yrityksessä tai hankkeessa ei muuten sanottaisi ääneen.

”Me olemme joka päivä se uusi työntekijä, joka kysyy tyhmätkin kysymykset”, Sormunen naurahtaa.

Jenni Bäckin tiimi tuottaa turvallisuuspalveluita kemian lisäksi myös muille toimialoille. Tiimi pitää huolen siitä, että hankkeissa otetaan huomioon turvallisuus ja lainsäädännön vaatimukset.

Näin Pöyry auttaa asiakkaitaan toteuttamaan projektinsa paitsi menestyksellisesti myös yhteiskunta- ja ympäristövastuullisesti.

”Kaikki liittyy kaikkeen, oli sitten kyse prosessiturvallisuudesta, ympäristöturvallisuudesta tai työturvallisuudesta”, Bäck kuvaa työn kokonaisvaltaisuutta.

”Meidän työmme säästää yrityksille paljon euroja”, Jenni Bäck sanoo.

Bäckin mukaan Pöyryn rooli korostuu etenkin silloin, kun raivataan polkua uudelle innovaatiolle.

Kokonaisen alan ehkä mullistava palikka voi itsessään olla pieni, mutta sen ympärillä saattaa olla rakenteita, jotka on otettava huomioon ja joihin on mukauduttava.

”Yrityksillä on hyvät tiedot omasta osaamisalastaan ja omista prosesseistaan, mutta uutta luotaessa yrityskin on uuden äärellä. Meidän ansiostamme säästyy paljon euroja, kun voimme esimerkiksi kertoa, mihin suuntaan ei kannata mennä.”

Suomi voi olla iso tekijä kestävässä kehityksessä

Kestävä kehitys on tätä nykyä kaiken toiminnan ytimessä. Siihen tähtää muun muassa biomuovien kehittäminen ja muovien kierrättäminen.

”Muovia tuotetaan valtavasti, 400 miljoonaa tonnia vuodessa. Siitä voisi esimerkiksi 40 miljoonaa tonnia vastaisuudessa olla neitseellistä, mutta biopohjaista muovia. Huomioiden, että 80 prosenttia muovista voidaan tulevaisuudessa kierrättää, puhutaan jo miljardien eurojen investoinneista sekä lopulta siitä, että ajan kanssa biopohjainen muovi korvaa fossiilisen muovin”, Tuukka Sormunen laskee.

Teollisuuden haitallisista ympäristövaikutuksista on puhuttu paljon, mutta Sormunen muistuttaa asian kääntöpuolesta.

”Juuri teollisuus on se, joka maailman pelastaa.”

”Teollisuus on se, joka maailman pelastaa”, Tuukka Sormunen uskoo.

Länsimailla on kehityksen airueina iso vastuu maapallon tulevaisuudesta. Hiilidioksidi ei tunnusta valtioiden rajoja, vaan se jakaantuu tasaisesti ympäri maailman. Myös ongelmat ovat globaaleja.

”Tärkeä asia Suomen ja koko ihmiskunnan kannalta on perusliikkuminen ja se, miten tuotetaan ja varastoidaan energiaa”, Ilkka Rantanen toteaa.

Tuukka Sormusen mukaan teollisuutta ohjaavat entistä enemmän kuluttajamarkkinat.

”Nuori sukupolvi asettaa suuntamerkkejä eettisillä valinnoillaan.”

Pöyryssä pohditaan parhaillaan sitä, kuinka saada sekä kuluttajien että yhdyskuntien tuottamat jätteet valjastettua hyötykäyttöön.

Rantasen mukaan suomalaisten yritysten osaaminen voi nousta kestävän kehityksen edistämisessä suureen osaan.

”Me voimme tehdä ratkaisuja, joista hyötyvät kaikki”, Sormunen sanoo.

[Pääkuva] Pöyryn johtaja Tuukka Sormunen (vas.), HSE-insinööri Jenni Bäck ja johtaja Ilkka Rantanen ovat mukana mahdollistamassa kotimaisia menestystarinoita.

Palveleva suunnittelija

Pöyry on globaali suunnittelu- ja konsultointiyritys, joka palvelee asiakkaitaan hankkeiden kaikissa vaiheissa. Suomessa Pöyry on energia-, teollisuus- ja infra-alan johtavia suunnittelijoita, joka tarjoaa laajoja palveluja muun muassa kemian- ja biojalostusteollisuudelle.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisää uutisia