”Tässä insinöörikin innostuu” – Luotsina innovoinnin aallokossa