Tuotteiden kemikaalit eivät saa olla kiertotalouden este

”Tuotteiden sisältämät kemikaalit eivät saa muodostua kiertotalouden esteeksi.”

Näin paaluttaa Suomen ympäristökeskuksen tutkija Sari Kauppi, joka toimi vetäjänä juuri päättyneessä Kestävä ja turvallinen kiertotalous -selvityshankkeessa.

Valtioneuvoston tilaama hanke päätyi suosittelemaan, että tiedon kulkua vaarallisten aineiden osalta parannetaan.

Lisäksi on kehitettävä teknologioita, joiden avulla voidaan estää se, etteivät haitta-aineet palaa kiertoon uusissa tuotteissa.

Myös kemikaalien tunnistamiseen tarvitaan entistä tarkempia menetelmiä. Samoin ovat tarpeen uudet materiaalit, jotka vähentävät vaarallisten kemikaalien käyttöä.

Valokeilassa etenkin rakennusjätteet

Hankkeessa paneuduttiin vaarallisimpien kemikaalien eli pysyvien orgaanisten yhdisteiden (pop-yhdisteiden) ja erityistä huolta aiheuttavien svhc-aineiden riskeihin kiertotaloudessa.

Tarkastelun erityisenä kohteena olivat rakennusjätteiden sisältämät haitalliset aineet.

VTT:n tutkijan John Bachérin mukaan hankkeessa kävi ilmi, että kemikaalitietojen selvittäminen on jätettä hyödyntäville toimijoille usein raskas prosessi. Esimerkiksi jätteiden hyödyntämiseen tarvittavien lupien hakeminen vie aikaa.

”Tämä voi muodostua rajoitteeksi jätemateriaalien käytölle”, Bachér sanoo.

Ratkaisevassa osassa tuotesuunnittelu

Tärkeää on, että kemikaalitieto saadaan kulkemaan tuotteen mukana sen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Keskeisessä asemassa on tuotteiden suunnittelu.

Jo suunnitteluvaiheessa on otettava huomioon tuotteiden uudelleenkäyttö, huollettavuus ja kierrätettävyys. Tuotteeseen pitäisi myös alun perin valita terveydelle ja ympäristölle haitattomia materiaaleja ja aineita.

Hankkeen johtopäätösten mukaan uusien, kiertotalouden vaatimukset täyttävien materiaalien kehittämistä voitaisiin tukea innovaatiopolitiikalla.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ylitarkastaja Kati Suomalainen muistuttaa, että tuotteen vaatimustenmukaisuudesta vastaavat sekä tuotteen valmistaja, maahantuoja että myyjä.

”Tuotteen mukana pitää saada tarpeelliset ohjeet ja tiedot, jotta tuotteen käyttöönotto, käyttö, huolto ja käytöstä poisto on turvallista.”

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisää uutisia