Juha Sutinen työskentelee Siemens Osakeyhtiössä akkuteollisuuden asiakasvastaavana. Kuva: Sam Jansen.

Akkupassi varmistaa akkujen turvallisuuden ja edistää kestävää kiertotaloutta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO hyväksyi heinäkuussa 2023 asetuksen, joka säätelee sekä uusia että käytettyjä akkuja.

Käytännössä asetuksella tullaan sääntelemään akkujen koko elinkaarta aina tuotantovaiheesta uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen saakka.

Digitaalisen tuotepassin eli akkupassin päätarkoituksena on varmistaa akkujen turvallisuus kuluttajille, edistää kestävää kiertotaloutta sekä turvata alan yritysten kilpailukykyä.

Asetus astuu voimaan vaiheittain, ja esimerkiksi merkintä- ja tietovaatimuksia otetaan käyttöön vuosien 2026 ja 2027 aikana.

AKKUPASSIN VAATIMUKSET tulevat koskemaan koko arvoketjua louhinnasta ja raaka-aineiden tuotantovaiheesta siihen saakka, kun tuote on elinkaarensa lopussa ja kierrätyskuntoinen.

Käytännössä vaatimukset asettavat täysin uudenlaisia tapoja seurata tuotteen elinkaarta.

Tämän myötä akkuarvoketjussa toimivat sidosryhmät raportoivat omaan toimintaansa sekä tuotteisiin ja raaka-aineisiin liittyviä tunnuslukuja yhteiseen järjestelmään.

Käytännön ongelma on tällä hetkellä se, ettei valmista ylätason järjestelmää ole vielä otettu yhteiseen käyttöön eikä rajapintoja erilaisiin tietojärjestelmiin ole standardoitu.

MIKÄLI ASIAA TARKASTELLAAN esimerkiksi prosessiteollisuuden näkökulmasta, voidaan tunnistaa lukuisia eri haasteita.

Jos esimerkiksi halutaan raportoida akkujen tuotannossa käytettävien katodimateriaalien tunnuslukuja, toimijoiden on kyettävä ilmoittamaan eri raaka-aineiden jalostuksessa syntyneiden hiilidioksidipäästöjen lisäksi myös muut ympäristöriskit ja sosiaaliset haitat sekä pyrittävä omalla toiminnallaan lievittämään niitä.

Samaan aikaan toimijoiden tulee kilpailukykynsä säilyttämiseksi pystyä suojaamaan omien tuotteidensa ja tuotantoprosessiensa ydinteknologioita.

VASTUULLISUUS ON ehdottomasti yksi maamme kaivosteollisuuden kilpailukykytekijöistä.

Suomen kaltaisen korkean osaamisen maan mahdollisuus vastata aasialaisten etumatkaan akkusektorilla ovat myös uudet innovaatiot tuotteiden raaka-aineisiin ja valmistusmenetelmiin.

Näiden teemojen ohella tulee ottaa huomioon kiertotalous.

PARHAASSA TAPAUKSESSA akkupassi toimii standardina tuotteiden vastuulliselle valmistamiselle ja tarjoaa innovaatioiden kautta kokonaan uusia toimintatapoja myös muille toimialoille.

Samalla on myös mahdollisuus vahvistaa Euroopan markkina-alueen pärjäämistä globaalissa kilpailussa ja olla alan suunnannäyttäjä.

Mikään toimija ei kuitenkaan tule pääsemään tähän yksin, vaan tarvitaan yhteistyötä yli rajojen. Tässä ekosysteemiajattelussa teollisuuden automaation ja ohjelmistojen globaali toimija Siemens haluaa olla suunnannäyttäjä.

Juha Sutinen
Kirjoittaja työskentelee Siemens Osakeyhtiössä akkuteollisuuden asiakasvastaavana.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisää uutisia