Jäteveden ravinteet ja hiili kiertoon uusin keinoin

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on kehittänyt uudenlaisia menetelmiä, joilla jätevedestä saadaan entistä tehokkaammin talteen tärkeät ravinteet ja hiili.

HSY:n mukaan lupaavat teknologiat mahdollistavat erittäin korkean ravinteiden talteenottoasteen.

Niin kutsutussa Ravita-menetelmässä fosfori kerätään talteen suoraan puhdistetusta jätevedestä fosforihappona. Prosessin avulla jätevedenpuhdistamon fosforikuormasta pyritään saamaan talteen jopa yli 60 prosenttia.

Menetelmää tehostaa jätevesilietteen pyrolyysi, joka samalla sitoo osan lietteen hiilestä stabiiliin muotoon.

Biohiili hyötykäyttöön

Ympäristöministeriön tukemassa kaksivuotisessa hankkeessa HSY pääsee kokeilemaan teknologioita käytännössä.

”Yksi osa hanketta keskittyy Ravitan välituotteen eli kemiallisen lietetuotannon markkinatestaukseen täydessä laitosmittakaavassa, toinen liuotus- ja uuttoprosessin skaalaukseen täyden mittakaavan koelaitosta varten”, kertoo HSY:n projekti-insinööri Kati Blomberg.

Tässä HSY tekee yhteistyötä Jyväskylän seudun puhdistamon, UPM:n ja Porvoon veden kanssa.

Pyrolyysikoelaitos on käynnistymässä Espoossa Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa. Siellä liete käsitellään kuumentamalla tuotteeksi, jossa hiili ja ravinteet ovat kompaktissa muodossa.

Hankkeen kolmas osa keskittyy puhdistamolietteestä tehdyn biohiilen hyödyntämiseen. Siinä HSY:n yhteistyökumppanina toimii Hämeen ammattikorkeakoulu Hamk.

Rahi-hankkeen kokonaisarvo on 1,5 miljoonaa euroa, josta ympäristöministeriön rahoituksen osuus on 615 000 euroa.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisää uutisia