Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen globaali ongelma, johon suomalainen kemianteollisuus on tarttunut määrätietoisesti. Kuva: Adobe Stock.

Kemianteollisuuden Responsible Care etenee – alan yritykset ponnistelevat kohti luontopositiivisuutta

Suomen kemianteollisuus haluaa olla sekä hiilineutraali että luontopositiivinen vuoteen 2045 mennessä. Responsible Care -ohjelman tulokset kertovat yritysten etenevän oikeaan suuntaan.

Kemianteollisuuden Responsible Care -vastuullisuusohjelmaan sitoutuneista yrityksistä 22 prosenttia on nostanut luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin osaksi strategiaansa.

”Viime vuonna ensimmäistä kertaa mitattu luonnon monimuotoisuustavoite on hyvässä alussa”, muotoilee Kemianteollisuus ry:n asiantuntija Tuomas Kohvakka.

”Työtä toki vielä riittää, sillä tavoitteena on, että vuonna 2025 luku olisi jo 70 prosenttia.”

Kohvakka uskoo luvun lähtevän nousuun samoilla eväillä, joilla muutkin vuonna 1992 käynnistyneen vastuullisuusohjelman indikaattorit on saatu paranemaan: tiedottamisella, koulutuksella ja yritysten pitkäjänteisellä työllä.

”Monet RC:n osa-alueet tukevat luonnon monimuotoisuutta. Biodiversiteetti on kytköksissä sekä päästöjen vähentämiseen että vedenkulutukseen, ja aihe on jatkuvasti esillä eri yhteyksissä.”

Kohvakan mukaan aihe on tutumpi isoille yrityksille, joilla on myös enemmän resursseja kehittää.

”Ihan jokaisessa yrityksessä biodiversiteetin merkitystä poikkialaisena vaikuttajana ei ehkä vielä ymmärretä. Tietoisuus kuitenkin kasvaa koko ajan.”

”Monet yritykset ovat nyt kehittämässä erilaisia toimia biodiversiteettiin liittyen. Mitä isompi yritys, sitä enemmän on jo tehty”, Tuomas Kohvakka kertoo. Graafit: Kemianteollisuus ry.

 

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen on osa kemianteollisuuden vastuullisuusohjelman kokonaisuutta.

Elokuussa 2022, Responsible Care -ohjelman 30-vuotisjuhlavuonna, kemianteollisuus ilmoitti tavoitteekseen olla sekä luontopositiivinen että hiilineutraali toimiala vuoteen 2045 mennessä.

Luontopositiivisuus tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämistä ja kääntämistä luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi.

Moni alan yritys oli jo pari vuotta sitten etenemässä kohti tavoitetta.

”Tavoitteenamme on olla alan ympäristöjohtaja. Olemme syventyneet myös siihen, mitä biodiversiteetti tarkoittaa yhtiön näkökulmasta”, kertoi Kiillon Raija Polvinen, jonka nykyinen positio on Chief Ecosystem Officer.

”Tavoitteen kytkeminen osaksi Responsible Care -ohjelmaa antaa yrityksille työkaluja selvittää asiaa lisää ja jakaa parhaita käytäntöjä.”

Päästöjen vähennys on jatkuvaa työtä

Responsible Caren vuoden 2023 tulokset osoittavat toimialan etenevän vuosi vuodelta kohti hiilineutraalia toimintaa. Ohjelmaan sitoutuneista yrityksistä jo 65 prosenttia on asettanut itselleen ilmastotavoitteen.

Vertailuvuodesta 1999 tuotantoon suhteutetut kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 31 prosenttia. Koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä kemianteollisuuden osuus on noin 9 prosenttia.

Yhä useampi kemianyritys on asettanut itselleen konkreettiset ilmastotavoitteet.

 

Alan yritykset tekevät töitä hiilijalanjäljen edelleen pienentämiseksi kehittämällä prosesseja ja siirtymällä mahdollisimman vähäpäästöisen energian ja ilmastoa säästävien raaka-aineiden käyttöön.

”Numerot kertovat, että alalla on hyvä potentiaali ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteiden saavuttamiseksi”, Kohvakka summaa.

Materiaalien kiertotalous vakiintuu 

Kiertotalous on saavuttanut vakiintuneen aseman kemianteollisuuden yrityksissä.

Tuoreimmissa RC-tuloksissa jätteiden hyötykäyttö raaka-aineena muissa prosesseissa on hieman laskenut.

Yrityksistä 55 prosenttia kuitenkin kertoo käyttävänsä kierrätettyjä materiaaleja tuotannossaan, ja lähes 80 prosenttia kertoo hyötykäyttävänsä jätevirtojaan muualla. Lisäystä kierrätettyjen materiaalien käyttöön oli tullut 7 prosenttia edellisvuodesta.

”Materiaalien kiertotalous siis pyörii ja kasvaa vuosi vuodelta”, Kohvakka sanoo.

Energiahyötykäyttöaste ja loppusijoitettavien jätteiden määrä ovat suurin piirtein ennallaan edellisvuoteen verrattuna.

Jatkuvan parantamisen kulttuuri näkyy tapaturmaluvuissa

Tapaturmataajuudella mitattuna Suomen kemianteollisuus on työturvallisuuden priimus teollisuudenaloista.

Vuodesta 1988 yli kolmen päivän poissaoloon johtaneet tapaturmat alalla ovat vähentyneet peräti 93 prosenttia.

Responsible Care -yrityksissä tapaturmien taajuus laski viime vuonna 3,1 tapaturmaan miljoonaa työtuntia kohden, kun vastaava luku edellisvuonna oli 3,7.

”Luvuissa näkyy pitkäjänteinen, vuosikymmeniä jatkunut työturvallisuuden kehittäminen”, Tuomas Kohvakka sanoo ja nostaa esiin toisenkin indikaattorin:

”Hyvästä turvallisuuskulttuurista kertoo myös turvallisuushavaintojen ja läheltä piti -ilmoitusten määrä, joka kasvoi 20 prosenttia edellisestä vuodesta.”

Kemianteollisuuden tapaturmalukujen lasku kertoo vuosikymmeniä jatkuneesta sitoutumisesta toiminnan parantamiseen.

 

Tuomas Kohvakka sanoo nähneensä hyvää kehitystä työturvallisuudessa myös muualla kuin kemian yrityksissä.

”Mutta ehkäpä juuri RC:n kautta tehty työ, näkyvyys ja yhdessä parantaminen on kemian alalla se juttu.”

”Jatkuvasta kehittämisestä ja aktiivisesta mittaroinnista on tullut eräänlainen uusi normaali. Mittauksethan ovat paras tapa nähdä, missä ollaan nyt ja minne ollaan menossa.”

Responsible Care -ohjelman vuoden 2023 keskeiset tulokset löytyvät graafeina täältä.

Leena Joutsen

Aiheesta aiemmin

Johanna Pentjärvi: Luonnon monimuotoisuus on turvattava – kemianteollisuus tarttuu haasteeseen


 

Tilaa Kemiamedian uutiskirje!

Tilaajana saat sähköpostiisi kerran viikossa kiinnostavimmat uutiset ja tiedot alan tapahtumista ja työpaikoista. Osallistut samalla arvontaan!

Lue lisää ja tee tilaus täällä.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisää uutisia