Rautainen nainen pyöritti 1600-luvun ruukkibisnestä