Arktinen alue lämmennyt neljä kertaa nopeammin kuin muu maailma

Maapallon pohjoiset alueet lämpenevät selvästi nopeammin kuin tähän asti on arvioitu. Lämpenemisen on oletettu olevan muuhun maailmaan verrattuna kaksinkertaista.

Tosiasiassa arktinen alue on 43 viime vuoden aikana lämmennyt lähes neljä kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin.

Tämä käy ilmi Ilmatieteen laitoksen tuoreesta tutkimuksesta, joka julkaistiin Communications Earth & Environment -lehdessä.

Joillakin alueilla lämpeneminen on ollut vieläkin voimakkaampaa: esimerkiksi Barentsinmeren alueella muuhun maailmaan verrattuna jopa seitsenkertaista.

Ilmastonmuutoksen selvimpiä merkkejä

Pohjolan voimakas lämpeneminen on yksi ilmastonmuutoksen näkyvimmistä ilmentymistä. Ilmiötä kutsutaan arktiseksi voimistumiseksi, englanniksi Arctic amplification.

Arktinen alue voidaan määritellä eri tavoin. Ilmatieteen laitoksen tutkimuksessa sillä tarkoitetaan napapiirin sisään jäävää aluetta. Lämpenemisnopeus laskettiin vuodesta 1979 lähtien eli ajalta, jolta on saatavilla entistä tarkempia satelliittihavaintoja.

“Arktinen alue määriteltiin pohjoista napapiiriä käyttäen, koska halusimme tarkastella aluetta, jonka suurin osa ihmisistä mieltää Arktikseksi”, kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen tiedotteessa.

“Keskityimme vuodesta 1979 alkavaan ajanjaksoon, koska havaintoaineistot ovat luotettavampia sen jälkeen ja toisaalta voimakas lämpeneminen alkoi 1970-luvulla.”

Ilmastomallit aliarvioivat arktista voimistumista

Tutkimuksessa havaittiin myös, että nykyisillä ilmastomalleilla on vaikeuksia simuloida arktisen alueen nelinkertaista lämpenemissuhdetta.

Tutkijoiden mukaan mallit voivat systemaattisesti aliarvioida lämpenemisen voimistumisen suuruutta. Toinen vaihtoehto on, että nykyinen tilanne on ilmastohistoriassa hyvin harvinainen tapahtuma.

Ilmatieteen laitoksen tutkimuksessa vertailtiin havaittua ja simuloitua lämpenemissuhdetta eli arktista voimistumista. Kohteena ei siis ollut alueen absoluuttinen lämpenemisnopeus.

“Siinä missä voimistumisen suuruus riippuu jossain määrin arktisen alueen määritelmästä ja laskentaan käytetystä ajanjaksosta, ilmastomallien havaittiin aliarvioivan arktista voimistumista lähes määritelmästä riippumatta.”

Voimakkainta syystalvesta

Arktinen voimistuminen on suurinta myöhään syksyllä ja alkutalvesta, jolloin ilmastonmuutoksen myötä osaksi jäästä vapautunut lämmin merenpinta luovuttaa lämpöä ilmakehään.

Jääpeite on tosin vähentynyt eniten kesällä ja alkusyksyllä, mutta silloin merenpinta luovuttaa lämpöä vain vähän, koska ilmakehä ja meri ovat suunnilleen yhtä lämpimiä.

Arktisen voimistumisen suuruuteen vaikuttavat ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen lisäksi ilmastojärjestelmän luonnolliset pitkäaikaiset vaihtelut.

(Kuva Adobe Stock) Pohjoisten alueiden nopea lämpeneminen näkyy muun muassa jääkarhujen ahdinkona. Kuva on Grönlannista.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia