Hiilidioksidi hyötykäyttöön

Viime vuosisadan teollisuus oli maaöljypohjaista. Tällä vuosisadalla nousee uusi teollisuus, joka valmistaa tuotteita hiilidioksidista ja vedystä.

Teknologian tutkimuskeskus VTT on käynnistänyt kaksivuotisen hankkeen, jossa kehitetään prosessikonseptia hiilidioksidin talteenotolle ja hyötykäytölle.

BECCU-hankkeen (Biomass-based Carbon Capture and Utilisation) tavoitteena on hyödyntää bioenergian tuotannossa syntyvä hiilidioksidi kemianteollisuuden tuotteiden raaka-aineena.

VTT ei ole asialla yksin, sillä hiilidioksidi on nyt erittäin suosittu tutkimusaihe koko Suomessa ja maailmassa.

Kymmenen kuumaa tutkimuslinjaa

Tutkimus- ja kehitystyö voidaan jakaa kymmeneen pääalueeseen:

Ensinnäkin hiilidioksidista pyritään tekemään hyötykemikaaleja, esimerkkinä BECCU-hanke.

Toinen tutkimuslinja on polttoaineiden tuottaminen hiilidioksidista.

Kolmanneksi hiilidioksidia sidotaan mikrolevätuotteisiin.

Neljäs tutkimussuunta on hiilidioksidin sitominen betonimateriaaleihin.

Viidenneksi hiilidioksidia hyödynnetään öljynporauksessa.

Kuudenneksi hiilidioksidia sidotaan ja varastoidaan biomassan polton jälkeen.

Seitsemäs tutkimusalue on hiilidioksidin sitominen mineralisoimalla kiveen.

Kahdeksanneksi hiilidioksidi sidotaan metsän puustoon.

Yhdeksäs tutkimusaihe on hiilidioksidin sitominen maaperään.

Kymmenenneksi hiilidioksidi sidotaan biohiileen.

Lue numerossa 2/2020 ilmestynyt laaja juttu hiilidioksiditeollisuuden noususta täältä.

(Kuva VTT) VTT:n synteesikontti yhdistää erilaiset hiilidioksidin hyötykäyttöteknologiat yhteen liikuteltavaan kokonaisuuteen, jolla voidaan tuottaa hiilivetyketjuja jatkojalostettavaksi kemianteollisuuden sovelluksiin.

Lisää aiheesta:

Vantaalla kaavaillaan synteettisen biokaasun tuotantoa

Power to x -teknologioihin haetaan lisää tehoa

Hiilidioksiditason nousu voi hidastaa ihmisten aivotoimintaa

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisää uutisia