Sähköpolttoaineiden kehitys etenee VTT:n ja Nesteen yhteistyönä

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Neste rakentavat yhteisen power to liquids -demonstrointiympäristön VTT:n pilotointikeskukseen Bioruukkiin.

Power to liquids -teknologioita käytetään sähköpolttoaineiden (E-fuels) tuotannossa. Sähköpolttoaineet ovat hiilineutraaleja synteettisiä polttoaineita, joissa hyödynnetään hiilidioksidia ja kestävästi tuotettua sähköä.

Business Finlandin rahoittamassa Veturi E-fuel -tutkimushankkeessa on jo kehitetty hiilidioksidin talteenottoa savukaasusta, vedyn tuotantoa tehokkaalla korkealämpötilaelektrolyysillä ja Fisher-Tropsch-teknologiaan perustuvaa hiilivetysynteesiä.

Tuleva demonstraatioympäristö yhdistää nämä prosessivaiheet niin, että merikonteissa sijaitsevat elektrolyysi-, hiilidioksidin talteenotto- ja synteesiyksiköt liitetään toisiinsa ja Bioruukin infrastruktuuriin.

Vuoden 2023 aikana valmistuva demonstraatioympäristö vahvistaa osaltaan Nesteen ja VTT:n yhteistyötä Veturi E-fuel -hankkeen tulosten laajentamisessa kaupalliseen mittakaavaan.

Tarpeen erityisesti lentoliikenteessä

”Uudenlaisia kestäviä polttoaineita tarvitaan niillä liikenteen aloilla, joilla sähkökulkuneuvot eivät vielä pitkään aikaan ole realistinen vaihtoehto”, sanoo VTT:n tutkimusprofessori Juha Lehtonen.

Korkealaatuiset sähköpolttoaineet ovat hänen mukaansa houkutteleva vaihtoehto erityisesti ilmailussa.

Uudessa demonstraatioympäristössä on tarkoitus kehittää entistä tehokkaampia sähköpolttoaineiden tuotantoteknologioita.

Hiilidioksidin talteenotosta ja elektrolyysistä huolehtivat VTT:n suomalaiset hankekumppanit Kleener Power Solutions, Carbonreuse Finland, Convion ja Elcogen. Polttoainesynteesiyksikön VTT toimittaa itse.

Neste puolestaan jalostaa syntyvän välituotteen vaatimukset täyttäviksi synteettisiksi liikennepolttoaineiksi. Neste odottaa projektilta vähintään kolmeasataa kilogrammaa synteettistä hiilivetyvälituotetta.

Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen vaatii useita ratkaisuja

Neste käynnisti sähköpolttoaineisiin liittyvän innovaatioliiketoiminta-alustansa vuonna 2019 osana power to x -strategiaansa.

Yhtiön mukaan pilottihankkeet tarjoavat foorumin keskitetylle prosessikehitykselle ja T&K -toiminnalle power to x -teknologioiden kaupallistamisen kannalta merkityksellisillä aloilla.

”Raakaöljyn korvaaminen liikenteessä vaatii kaikkien vastuullisten ratkaisujen, kuten uusiutuvien polttoaineiden, sähköajoneuvojen ja synteettisten polttoaineiden, hyödyntämistä”, sanoo innovaatioliiketoiminta-alustan johtaja Dietmar Huber.

”Power to x on yksi teknologiapolku, jonka avulla voidaan hyödyntää uusia raaka-ainevarantoja biomassan lisäksi samalla, kun nopeutetaan liikenteen päästöjen vähentämistä.”

(Kuva Adobe Stock) Hiilineutraalit sähköpolttoaineet perustuvat talteenotettuun hiilidioksidiin ja kestävästi tuotettuun sähköön.

Aiheesta aiemmin:

Sähköpolttoaineita viedään kohti kaupallistamista

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisää uutisia