Verinäyte ennustaa alkoholiperäisen sairauden vuosia etukäteen

Verinäytteen perusteella voidaan tunnistaa ihmiset, joille tulevaisuudessa todennäköisesti kehittyy alkoholiperäinen sairaus.

Sairauden puhkeaminen voidaan ennustaa näytteestä jo vuosia etukäteen. Tunnistaminen perustuu seerumin aineenvaihduntatuotteiden profiiliin.

Ennustamismahdollisuuden osoitti ensimmäisenä maailmassa Itä-Suomen yliopiston tuore tutkimus, jonka tulokset julkaistiin Alcoholism: Clinical and Experimental Research -lehdessä.

Tutkimus tehtiin farmasian laitoksen ja kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön yhteistyönä.

Aineistona keski-ikäiset miehet

Tutkijoiden aineistona oli keski-ikäisten itäsuomalaisten miesten seeruminäytteitä, jotka oli kerätty sepelvaltimotaudin vaaratekijöiden tutkimuksen yhteydessä 1980-luvulla.

Tutkijat analysoivat lähtötilannenäytteet henkilöiltä, jotka olivat myöhemmän, 30 vuotta kestäneen seurantajakson aikana saaneet jonkin alkoholinkäytön aiheuttaman taudin.

Tautidiagnoosit oli tehty keskimäärin 13,6 vuoden kuluttua verinäytteen otosta.

Vertailuryhmänä oli henkilöitä, jotka joivat lähtötilanteessa yhtä paljon, mutta joilla ei koskaan todettu alkoholiperäistä sairautta.

Lisäksi tutkijat ottivat toiseksi verrokkiryhmäksi joukon miehiä, jotka lähtötilanteessa käyttivät vain vähän alkoholia.

Alhaiset serotoniinin ja asparagiinin tasot

Ryhmien väliltä löytyi merkittäviä eroja seerumin aineenvaihduntatuotteiden profiilissa.

Serotoniini- ja asparagiinitasot olivat alimmat niillä, jotka olivat sittemmin sairastuneet alkoholin aiheuttamaan tautiin.

”Serotoniini on merkittävä hermoston toimintaa säätelevä välittäjäaine kehossa. Alentuneet asparagiinitasot voivat liittyä suurentuneeseen alttiuteen saada alkoholin aiheuttamia elinvaurioita”, kertoo farmakologian ja toksikologian dosentti Olli Kärkkäinen.

Runsas alkoholin käyttö itsessään liittyi laajoihin muutoksiin veren metaboliittiprofiilissa muun muassa aminohappojen, steroidihormonien ja rasvahappojen tasoissa.

Alkoholi on iso sairastuttaja

Alkoholi on syypää arviolta noin viidesosaan maailman tautikuormasta. Aine aiheuttaa monia vakavia sairauksia, kuten alkoholiriippuvuutta, maksakirroosia ja erilaisia syöpiä.

Alkoholisairauden puhkeamisen ennakointi voisi auttaa monia, joiden verinäyte kertoo kohonneesta riskistä.

”Jos heidät tunnistetaan tarpeeksi ajoissa, voidaan heihin kohdentaa ehkäiseviä toimia. Onnistuneella ennaltaehkäisyllä olisi suuri merkitys sekä yksilölle että yhteiskunnalle.”

Tuoreiden tulosten rajoitus on, että tutkimuksen kohteena oli vain keski-ikäisiä suomalaisia miehiä, vaikka he tosin ovatkin alkoholisairauksien osalta riskiryhmää.

”Tulevaisuudessa olisi siksi vielä tarpeen tutkia, pätevätkö nämä löydökset myös muissa ihmisryhmissä, kuten naisilla, nuoremmilla henkilöillä tai muilla kuin suomalaisilla.”

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisää uutisia