Isot annokset D-vitamiinia pienensivät sydämen eteisvärinän riskiä ikäihmisillä

Suosituksia suurempien D-vitamiiniannosten käyttö viiden vuoden ajan vähensi eteisvärinän eli sydämen yleisimmän rytmihäiriön riskiä niin ikääntyneillä miehillä kuin naisilla. Tutkimuksen teki Itä-Suomen yliopisto.

Vuosina 2012–2018 toteutetun Finnish Vitamin D Trial (Find) -tutkimuksen päätarkoituksena oli tutkia D-vitamiinilisän käytön vaikutuksia sydän- ja verisuonisairauksien ja syöpien ilmaantumiseen.

Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 2 495 henkeä, joista miehet olivat vähintään 60-vuotiaita ja naiset 65 vuotta täyttäneitä. Kenelläkään ei tutkimuksen alkaessa ollut sydän- tai verisuonitautia tai syöpää.

Tutkittavat satunnaistettiin viiden vuoden ajaksi joko lumevalmisteryhmään tai ryhmiin, jotka saivat 40 tai 80 mikrogrammaa D3-vitamiinia päivässä.

Kaikki saivat halutessaan käyttää omaa D-vitamiinivalmistettaan korkeintaan 20 mikrogrammaa vuorokaudessa. Tutkimuksen alkaessa 20 mikrogrammaa oli suositus tälle ikäryhmälle.

Osallistujilta kerättiin tutkimuksen mittaan kattavasti tietoa muun muassa elintavoista, ravitsemuksesta, sairauksien riskitekijöistä ja sairauksien ilmaantumisesta. Tietoa saatiin myös kansallisista terveysrekistereistä.

Noin viidesosalle satunnaisesti valituista tutkittavista tehtiin tarkempia tutkimuksia ja heiltä otettiin verinäytteet.

Riski putosi parhaimmillaan kolmanneksen

Eteisvärinä todettiin viisi vuotta kestäneen tutkimuksen aikana 190 hengellä.

Diagnooseista 76 tehtiin lumeryhmässä. 59 tapausta havaittiin diagnosoitiin, joka nautti 40 mikrogrammaa D3-vitamiinia päivässä ja 55 ryhmässä, joka sai 80 mikrogrammaa D3-vitamiinia päivässä.

Lumeryhmään verrattuna eteisvärinän riski oli siis 27 prosenttia pienempi 40 mikrogramman ryhmässä ja 32 prosenttia pienempi 80 mikrogramman ryhmässä.

Tarkemmin tutkitussa alaotoksessa osallistujien elimistön D-vitamiinipitoisuutta kuvaava veren kalsidiolipitoisuus oli jo lähtötilanteessa melko korkea eli keskimäärin 75 nanomoolia litrassa.

Vuoden jälkeen kalsidiolipitoisuus oli keskimäärin 100 nanomoolia ryhmässä, joka oli käyttänyt D3-vitamiinia 40 mikrogrammaa päivässä, ja 120 nanomoolia ryhmässä, joka oli käyttänyt D3-vitamiinia 80 mikrogrammaa päivässä.

Lumeryhmässä D-vitamiinitasoissa ei tapahtunut merkittävää muutosta.

Tulokset kaipaavat vielä lisävahvistusta

Find on ensimmäinen kokeellinen tutkimus, jossa D-vitamiinilisän on havaittu pienentävän eteisvärinän ilmaantumisen riskiä perusterveillä tutkittavilla.

Aiempaa tietoa on vain kahdesta kokeellisesta tutkimuksesta, ja niissä vaikutuksia ei nähty 10 mikrogramman tai 50 mikrogramman vuorokausiannoksilla.

Find-tutkimuksen tuloksille tarvitaan tutkijoiden mukaan lisävahvistusta ennen kuin eteisvärinän ehkäisyyn voidaan suositella nykysuosituksia merkittävästi suurempia D-vitamiiniannoksia.

Eteisvärinä on yleisin sydämen rytmihäiriö. Eteisvärinän riski kasvaa ikääntyessä, ja siihen liittyy suurentunut aivoinfarktin, sydämen vajaatoiminnan ja kuolleisuuden riski.

D-vitamiinilla on havaittu vaikutuksia muun muassa sydämen eteisten rakenteeseen ja sähköiseen toimintaan, minkä perusteella D-vitamiini n voitaisiin ajatella estävän eteisvärinän ilmaantumista.

Itäsuomalaistutkimuksen tulokset on julkaistu American Heart Journal -lehdessä.

(Kuva Pixabay) D-vitamiini on välttämätön aine muun muassa luuston terveydelle ja immuunipuolustukselle. Vitamiinilisällä saattaa olla vaikutusta myös sydän- ja verisuonitautien ehkäisyyn, mutta asia edellyttää vielä lisätutkimuksia.

Lue myös:

Katsaustutkimus: D-vitamiini vähentää syöpäkuolleisuutta, kunhan tabletti otetaan joka päivä

Säännöllisesti D-vitamiinia käyttävät sairastuvat muita harvemmin ihosyöpään

D-vitamiinilisä näyttää lievittävän masennusoireita

Odottavan äidin D-vitamiinivaje lisää jälkeläisen autismiriskiä

Raskausajan D-vitamiinivaje nostaa lapsen adhd-riskiä

Diabetes voi altistaa D-vitamiinin puutokselle


 

Tilaa Kemiamedian uutiskirje!

Tilaajana saat sähköpostiisi kerran viikossa kiinnostavimmat uutiset ja tärkeimmät tiedot alan tapahtumista ja työpaikoista.

Arvomme uusien uutiskirjetilaajien kesken palkintoja.

Lue lisää ja tee tilaus täällä.


P.S. Oletko kemian seurojen jäsen? Jos haluat uutiskirjeemme myös vuonna 2023, käy uusimassa tilauksesi täällä.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Nimi(Pakollinen)
Hidden
Mitä mieltä olit artikkelista? Lähetä meille palautetta.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisää uutisia