Kemistien Rouvat paaluttivat Ilkka Taipaleen polun